Bil & motor
Data
Butik & affär
Ekonomi
Flytt & transport
Hantverkare
Hundvakt & djurskötsel
Kropps- & skönhetsvård
Musik & underhållning
Resor & övernattning
Restaurang & catering
Städning
Trädgård & markarbeten
Undervisning
Vård & omsorg
Övrigt
 


< tillbaka
 

Välkommen till Matrix förskola

Hur vi jobbar:
Våra förskolor grundar sig på Montessori pedagogik och filosofi.
I vårt arbete utgår vi från förskolans Läroplan (Lpfö 98/16) och Stockholms stads riktlinjer.
Vårt mål inom Matrix förskolor är att barnen ska erbjudas barnomsorg av hög kvalitet.

Den övergripande målsättningen är att ge barnen en lugn, trygg och utvecklande miljö och att varje barn ges möjlighet att arbeta utifrån sina unika förutsättningar.
Barnen stimuleras att ta egna initiativ och lära sig att bli självständiga och känna att ”Jag kan”.
Samarbetet med föräldrarna är en viktig del av verksamheten.
Förutom den dagliga kontakten skickar vi veckobrev till alla föräldrar, ordnar föräldraträffar, familjfest och erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin.

Vi följer fortlöpande upp verksamhetens resultat i ett digitalt system byggt på Skoldialogens styrmodell och Stratsys IT-plattform.
Det sker genom uppföljning av verksamheten byggd på läroplanens huvudområden och årliga undersökningar av föräldraenkäter och medarbetarenkäter och dokumentation av kvalitetsarbetet.

Matrix School AB

Ekholmsvägen 232
127 45 Skärholmen
tel: 08-7106000
webbsida: matrixforskola.se
Källa: ArbetsAnnonser.se