Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Lärare åk 4-6, Folkungaskolan


Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar
i Linköpings kommun.
Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till
vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa,
utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.

Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna?

Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag.
Välkommen till oss!

Dina arbetsuppgifter:
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning,
utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen.
Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.

Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både
med vårdnadshavare och kollegor kring eleven.
Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att
nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev.
Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och
utmanande undervisning.
Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.

Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl
planerade som spontana tillfällen.
För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar
du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.

Denna tjänst innebär undervisning i SO och svenska i åk 4 samt mentorskap i åk 4.

Din arbetsplats:

Folkungaskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola belägen i centrala
Linköping på bekvämt gångavstånd från city.
Folkungaskolan åk 4-6 är två parallell med 28 elever i varje klass, totalt 168 elever.
Alla elever i årskurs 4-6 går musikprofil, vilket innebär att de sjunger körsång flera
gånger i veckan och har mer musikundervisning.
Under året genomförs flera schemabryt med olika konserter.
Elever och majoriteten av undervisande lärare samt all fritidspersonal har sina
hemklassrum respektive arbetsrum i en flygelbyggnad strax bredvid huvudhuset.

Som nyanställd får du en introduktionsplan för att skapa bästa förutsättningar att
komma in i arbetet och bli en del av ʺfolkungaandanʺ.
Folkungaskolan är en stor skola men med en unik sammanhållning.
Skolan präglas av en härlig stämning där alla, såväl elever som personal, bidrar
till engagemang och gemenskap.

Du som söker:

Du som söker har lärarlegitimation för årskurs 4-6, alternativt har du slutförd eller
pågående utbildning till lärare för årskurs 4-6.
Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som
lärare i årskurs 4-6 innebär, antingen genom praktik eller avlönat arbete.

I din roll som lärare i årskurs 4-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och
är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket.
Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet
så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för
att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.

Som lärare i årskurs 4-6 är du en god förebild.
Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara
delaktiga i utformningen av undervisningen.
På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling
och lärande, samt dokumentationen av densamma.
Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i
din yrkesroll anpassat till situationen.

För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess
gäller visstidsanställning.

Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen
bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker
tjänsten.
Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen
bifoga utbildningsintyg.
Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid
högskola eller universitet.

Övrig information:

När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom
inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress.
Saknar du e-legitimation?
Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera
din ansökan.

Tillträde:
8 april, ev tidigare enligt överenskommelse.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning till och med 2024-06-13.

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.

Om Linköpings kommun:

Linköping är platsen där du möter framtiden.
Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i
fokus.
Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats.
En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och
livskvalitén för Linköpingsborna.
Som arbetsgivare har vi höga ambitioner.
Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra
gemensamma utmaningar.
Vill du vara med på resan?

Linköpings kommun

581 81 LINKÖPING
Sverige
webbsida: linkoping.se
publicerad: 2024-01-29
ansök här
Källa: ArbetsAnnonser.se