Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Sygeplejerske til semi intensivt afsnit i Nordfløjen


Vil du gerne arbejde med akut, kritisk og kompleks sygepleje?
Nyder du at samarbejde på tværs af specialer og at komme hele vejen rundt om patienten?
Så er det dig, vi leder efter.

På billedet ovenfor ses fra venstre: Overlæge Anders, Spl Sara, Overspl Marie, Spl Bianca
og Spl Stine.
Nederst: Klinisk Spl specialist Pernille.

Vi hedder Hjerne- og Nervekirurgi, sengeafsnit 6061, men kan bedst lide at kalde os
NIMA’en (neurointermediært afsnit).
Vi er et semi intensivt afsnit som er en del af Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi på
Rigshospitalet.
På afsnittet varetager vi behandling, monitorering og pleje af op til 9 patienter.
Vi arbejder på flersengsstuer med plads til 4 patienter, hvor personalet har mulighed for at
observere og monitorere patienterne tæt.
Vi arbejder derfor side om side, og du vil altid være tæt på en kollega.

Vi tilbyder:
- 8 ugers introduktion og tilknyttet mentor med efterfølgende opfølgningsdage og samtaler.

- Cirka 25 sygeplejersker og 2 assistenter som byder dig velkommen med åbne arme og
  stort engagement.

- Sociale arrangementer og en kollegagruppe, som trives og er gode til at hygge sig med
  hinanden.

- Åben ledelsesstil, hvor dine synspunkter tæller og hvor oversygeplejersken og den
  kliniske sygeplejespecialist er kliniknære.

- 2 teoretiske kursusmoduler på i alt 6 dage i Neurokirurgisk sygepleje.

Om jobbet:
Patienternes neurokirurgiske diagnose kan fx være hovedtraumer, hjerneblødninger,
tumorer eller hydrocephalus.
De fleste af vores patienter har haft et ophold på neurointensiv afdeling, før vi byder dem
velkommen her.
Andre kommer fra sengeafdelingen eller et lokalt sygehus.

Vi går dagligt stuegang med både neurokirurger og anæstesilæger, da patienterne bl.a kan
have elektrolytforstyrrelser, ernæringsmæssige problemstillinger, hæmodynamiske- og
respiratoriske udfordringer, som ikke kan varetages i sengeafdelingen.
Du vil derfor som sygeplejerske komme omkring hele patienten og ikke kun det
neurokirurgiske.
Derudover varetager vi som sygeplejersker visse komplekse opgaver bl.a at give
intraterakalt antibiotika i patienternes eksterne ventrikulære dræn.

Patienterne kan afhængig af tilstand være mere eller mindre komplekse.
I NIMA’en vurderes patienternes kompleksitet ud fra en kompleksitetsscore, som gør, at
man som sygeplejerske har færre patienter, desto mere komplekse patienterne er.
Du vil derfor som sygeplejerske varetage plejen af 1-3 patienter i dagvagt, 1-3 patienter i
aftenvagt og 1-4 patenter i nattevagt, afhængig af patientens problemstillinger.
Det øger patientsikkerheden, men plejetyngden fordeles også bedst muligt mellem
sygeplejerskerne.
Du vil opleve at arbejde med både tildelt patientpleje og som en del af et makkerpar.

Udover en masse dygtige sygeplejekollegaer, har vi også et meget tæt samarbejde med de
neurokirurgiske læger, anæstesilæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, farmakonom og
portører.

Har du lyst til:
- At arbejde med akut, kritisk og kompleks sygepleje?

- At være et sted hvor der er tid og rum til, at plejen kan rumme det hele menneske og ikke
  kun sygdommen?

- At have et tæt samarbejde med pårørende og gøre en forskel for familier i svære
  situationer?

- At arbejde med begrebsrammen Fundamentals of Care, med rig mulighed for daglige
  refleksioner over sygeplejen?

- At være en del vores gode tværprofessionelle samarbejde?

- At være en del af et højtspecialiseret semiintensivt afsnit med god normering?

…Så send os en ansøgning.
Vi byder gerne på kaffe, en snak om arbejdet i afsnittet og en rundvisning i vores fine
faciliteter i Rigshospitalets Nordfløj.

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen består som udgangspunkt af blandede vagter, men der er også mulighed for at
arbejde i 2-holds skift med en kombination af dag- og nattevagter, eller aften- og
nattevagter, eller ren nattevagt, hvis du foretrækker det.
Der forventes 3 arbejdsweekender på 8 uger.
Timetal er 37 om ugen, med mulighed for at aftale færre timer, hvis du ønsker det.

Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for sygeplejersker indgået mellem DSR og
Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
Stillingen er omfattet af Rigshospitalets retningslinjer om indhentelse af børneattest.

Ansøgnings- og ansættelsesprocedure:
Hvis ovenstående har vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte;
Marie Hugo Elvstrøm Bache, Oversygeplejerske
Telefon; 3545 7834 eller
E-mail; marie.hugo.elvstroem.bache@regionh.dk

Ansøgningsfrist 11 juni 2023.
Tiltrædelse snarest eller 1 august 2023.
Der forventes løbende indkaldelse til samtaler.
Ansøg elektronisk via link.

Søg job

Vi ser frem til at møde dig!

Rigshospitalet

Inge Lehmanns Vej 6
2100 KØBENHAVN Ø
Danmark
webbsida: rigshospitalet.dk
publicerad: 2023-05-03
Källa: ArbetsAnnonser.se