Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Rektor, Mariedalsskolan


I Varbergs kommun är vi cirka 5.000 medarbetare som delar en och samma
verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att
uppnå sina drömmar.
Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår
breda verksamhet.
Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras,
därför behöver vi din kompetens.

Vill du växa med oss?

Mariedalsskolan är en F-3 skolan med fritidshem i centrala Varberg med ca
260 elever och 50 personal.
Vi delar lokaler och skolgård med Varbergs grundsärskola.
I årskurs 4-9 går eleverna i grundskolan på Almers skola.

Skolan ligger intill friluftsområdet Nya Påskberget med promenadleder och
lummig skog som används under skoltid såväl fritidstid.

På skolan finns kunnig och engagerad personal som medvetet arbetar för att
stärka elevernas lärande och sociala utveckling.
Skolan har ett naturligt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan
skolformerna.
Detta arbete ger många positiva effekter för alla på Mariedalsskolan, såväl
elever som personal.

Arbetet på Mariedalsskolan sker strukturerat och medvetet.
Värdegrund och ömsesidig respekt är viktigt för oss på skolan.

ARBETSUPPGIFTER:
Tjänsten innebär en placering på Mariedalsskolan med ansvar för fritidshem
och åk F-3.

Tillsammans med din biträdande rektor driver och utvecklar du hela skolans
verksamhet.
Du samverkar också med rektorer för förskola och grundskola i Team
Sydväst samt deltar i kommunens rektorsgrupp som ett forum för samsyn och
erfarenhetsutbyten.

Som rektor för en grundskola med fritidshem och en grundskola i
Varbergs kommun:

- Har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.

- Ansvarar du för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och
  lokala mål- och styrdokument.

- Verkar du för att utforma en verksamhet där tillitsfulla relationer skapas till
  medarbetare, elever och vårdnadshavare.

- Leder du det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och ansvarar för att
  analys och utvecklingen av undervisningen är bärande delar i
  verksamhetens utveckling och vilar på vetenskaplig grund.

- Utvecklar du verksamheten mot en hög kvalitet där differentierad
  undervisning och tillgängliga lärmiljöer, pedagogiska, sociala och fysiska -
  bidrar till alla elever får ledning och stimulans för ett lärande där välmående
  och värdegrund är bärande delar.

- Skapar du förutsättningar och systematik för ett kollaborativt arbetssätt
  utifrån barn och elevers behov för lärande.

- Arbetar du tillsammans med elevhälsan för att genom ett förebyggande och
  hälsofrämjande arbetssätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

- Organiserar och leder du arbetet för att stödja en undervisning som främjar
  elevers inre motivation, självkännedom och känsla av sammanhang och
  säkerställer att demokrati- och värdegrundsuppdraget är en prioriterad del
  av utbildningen.

- Organiserar och leder du arbetet för att stärka digitaliseringen som en
  pedagogisk tillgång.

KVALIFIKATIONER:

Du har relevant högskoleutbildning, gärna statlig rektorsutbildning och
skolledarerfarenhet.
Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och regelverk.

Vi söker en rektor som är tydlig, närvarande, engagerad och trygg i sitt
ledarskap.

Du har erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiarbete samtidigt
som du har god kunskap om pedagogisk verksamhet.

Du är van att arbeta i en målstyrd verksamhet med systematiskt kvalitetsarbete
och skolutveckling i fokus.

Du kan visa självständighet i beslut och ta ansvar i det dagliga arbetet.

Du har god samarbetsförmåga och i kommunikation med medarbetare och
elever tillvaratar du engagemang och idéer samt skapar en känsla av
delaktighet.

Du delar skolans värdegrund där inkludering, jämställdhet, och
mångfaldsperspektiv är naturliga delar.

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis, bevis från
rektorsutbildning och relevant lärarlegitimation.

ÖVRIGT:
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du
skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet
träder i kraft.

Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av
tillsvidareanställd personal samt att erforderliga beslut fattas.

Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad.
Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

KONTAKTPERSON:
Johan Berntsson, Verksamhetschef grundskolan
Telefon: 0707-70 14 16

FACKLIGA KONTAKTPERSONER:

Skolledarna, Lärarförbundet
Telefon: 0702-168 80 54

Andreas Gustafsson, Sveriges skolledarförbund
Telefon: 0721-68 80 54Källa: ArbetsAnnonser.se

Varbergs kommun

Norrgatan 25
432 80 VARBERG
Sverige
webbsida: varberg.se
publicerad: 2022-08-25
Tillsvidareanställning
Heltid
ansök här