Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Professor i EU-rätt

Linnéuniversitetet har fått en unik möjlighet att skapa Sveriges modernaste rättsvetenskapliga miljö.
Vi rekryterar nu medarbetare som vill vara med och bygga nytt, utveckla det som redan är etablerat och i samarbete med andra bygga en komplett akademisk miljö som gör avtryck såväl inom som utom universitetsvärlden.
Se vidare www.lnu.se/rv-miljo

Ämnesområde för befattningen: EU-rätt

Placeringsort: Kalmar

Anställningens omfattning: 100 procent, tillsvidare.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Som professor i EU-rätt har du en nyckelroll i att bygga och utveckla den nya forskningsmiljön knuten till Institutionen för rättsvetenskap.
Arbetet består, bland annat, i att initiera och driva forskningsprojekt, söka externa forskningsmedel, leda seminarier, stödja andra medarbetare i deras forskning samt att undervisa och vara aktiv i utvecklandet av nya kurser och program på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.
I tjänsten ingår att delta i kollegiala organ och ledningsarbete, också över ämnes- och fakultetsgränser.
Administrativa uppgifter kan förekomma.

För tjänsten behövs ett brett juridiskt intresse och gedigen erfarenhet av juridisk forskning.
Vidare krävs ett stort engagemang för att tillsammans med andra bygga upp och utveckla den rättsvetenskapliga forskningsmiljön och utbildningarna vid Linnéuniversitet.
Platsen för detta är Kalmar, och den anställde förväntas ha hög närvaro på arbetsplatsen.
Arbete i Växjö kan förekomma.

Som akademisk ledare i den rättsvetenskapliga miljön kommer du att samarbeta inom miljön såväl som med personer från andra vetenskapliga miljöer.
Du förväntas utveckla och etablera nya samarbeten inom vetenskapssamhället och med partners i det omgivande samhället.


I anställningen ingår de första två åren 60% tid för forskningsrelaterade aktiviteter, så som forskning, forskningsansökningar, ämnesutveckling, och deltagande på seminarier.
År tre ingår 50% för forskningsrelaterade aktiviteter.

Behörighet

Behörig att anställas som professor i EU-rätt är den som har juris doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde, och som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och är internationellt erkänd inom området rättsvetenskap med inriktning EU-rätt.


Anställningen kräver att den sökande har dokumenterat god samarbetsförmåga såväl i relation till kollegor, studentgrupp och externa aktörer som inom arbetslag och i forskningsmiljöer.

Förmåga att undervisa på svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vägledande för bedömning av den vetenskapliga skickligheten är att den ska visas genom självständig aktiv forskning enligt gängse nationella normer, kvalitativt och kvantitativt.
Detta ställer höga krav på den vetenskapliga produktionens omfattning, originalitet, bredd samt dess inflytande på ämnesområdet.


Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som forskarutbildning och avser utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination.

Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

I bedömningen av sökande läggs stor vikt vid:

• dokumenterad vetenskaplig skicklighet med djup såväl som bredd inom rättsvetenskap med särskilt fokus EU-rätt
• dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsanslag
• dokumenterad förmåga att leda verksamheter och forskningsprojekt
• dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på forskarutbildningsnivå
• dokumenterad god samarbetsförmåga med kollegor
• dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete av större utbildningsprogram
• dokumenterad erfarenhet av kursutveckling och kursansvar
• förmåga att undervisa och i skrift uttrycka sig flytande på svenska och engelska

Vidare läggs vid bedömningen vikt vid:

• dokumenterad erfarenhet av undervisning om EU-rätt
• dokumenterad förmåga att leda ämnesövergripande forskningsprojekt och forskargrupper
• dokumenterad erfarenhet av att arbeta med det omgivande samhället
• dokumenterad pedagogisk skicklighet på grund- och avancerad nivå
• dokumenterad administrativ erfarenhet

Meriterande är:

• Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng
• Juristexamen från svenskt eller nordiskt lärosäte

Ett beslut om anställning som professor grundas på en helhetsbedömning av de skickligheter som utgör behörighet och bedömningsgrunder.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 15 mars!

Linnéuniversitetet


Linnéuniversitetet Kalmar
39182 Kalmar
Sverige
webbsida: lnu.se
publicerad: 2024-02-12
Professor
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2024-03-15
erfarenhet: must have work_experience:Professor - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se