Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Säkerhetsingenjör till OKG Uniper

Brinner du för att arbeta med att utveckla strålsäkerheten? Uniper söker nu en Säkerhetsingenjör på säkerhetsenheten SG

Hej!

Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion.
Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts.
Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt.
Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma.
Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans.
Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur.
Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans.
Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa.
Energy evolution starts with U!

Din roll hos oss

På OKG går strålsäkerheten alltid först och till vår enhet för säkerhet och kvalitet söker vi nu en kollega som vill bidra till säker, fossilfri och stabil elproduktion från Nordens största anläggning.
Du kommer att ingå i enheten säkerhet och kvalité och arbeta i teamet av säkerhetsingenjörer.
Teamet består av olika kompetenser inom exempelvis konstruktion, MTO, drift och underhåll, strålskydd, kärnämneskontroll, exportkontroll, avfall och avveckling.
Tillsammans följer och granskar vi verksamheten.
Vi ser till att verksamheten utvecklas genom att strålsäkerheten sätts i fokus och att myndighetskrav uppfylls.
I din roll ingår att utgående från perspektivet strålsäkerhet granska ändringar i anläggning eller verksamhet, genomföra tillsyn ta del av inträffade händelser och dess orsaksanalyser.
Tillsammans inom enheten så har vi för avsikt att vara möjliggörare och barriär.
Vi genomlyser verksamheten tvärvetenskapligt och tar beslut om åtgärder.
Detta gör vi med stöd av din kunskap i samverkan med gruppens övriga kompetenser.
Vi prioriterar kompetensutveckling av våra medarbetare.
En viktig del är också erfarenhetsåterföring inom och utanför OKG.
Vi vill proaktivt verka för strålsäkerheten genom återkommande dialog med organisationen och dess ansvariga.
Vanliga arbetsuppgifter är;

- Genomföra tillsyn både planerad och händelsestyrd

- Genomföra fristående strålsäkerhetsgranskning

- Uppföljning och utvärdering av verksamhetens påverkan på strålsäkerheten

- Vara sammanhållande för myndighetsärenden och vara kontaktperson för myndigheten (SSM)

- Rapportering av slutsatser från genomförd granskning och tillsyn till organisationens linjeansvariga samt säkerhetsavdelningens ledning

Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a.
av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning.
Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.
Uniper är en del av samhällskritisk verksamhet i Sverige varför den här befattningen kan omfattas av krigsplacering.
Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning.

Vem vi söker

Vi behöver en ny kollega som förstår vikten av att vi respekterar varandra för den man är och vad man kan, det ger oss laganda.
Vi söker dig som är systematisk, analytisk, noggrann med helhetssyn som har god förmåga att genom dialog (muntlig och skriftlig) samverka både internt och externt.
Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift, både på svenska och på engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kärnkraft eller i annan säkerhetsfokuserad bransch, där komplexa system samt analys- och utredningsarbete förekommer.
Erfarenhet av kommunikation med myndigheter är också meriterande.

OKG - en naturlig del av framtidens energilösningar

OKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper.
Företagets fossilfria elproduktion bidrar till elförsörjningen och motverkar också den globala uppvärmningen.
Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att nå de övergripande klimatmålen och hantera klimatutmaningen.
Därför stöttar vi utveckling inom området och arbetar också med effektiv och säker nedmontering av anläggningar som inte längre är i drift, som en naturlig del i vårt ansvarstagande.
Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald.
Vi anser att olikheter skapar möjligheter.
Ta chansen att bli en av oss och vår spännande verksamhet!

Vi erbjuder lön, förmåner och kompetensutveckling

Våra anställda är vår viktigaste tillgång.
Därför erbjuder vi personalförmåner och arbetsvillkor för att du som anställd ska kunna göra ett bra jobb.

Lön

En bra arbetsinsats ska löna sig.
Vi erbjuder lön som utgår från din erfarenhet, ditt ansvar och din arbetsinsats.

Trygghet

Att arbeta hos oss ska kännas både utvecklande och tryggt.
Vi ser till att alla våra anställda får bra försäkringar och pensionslösningar.

Familj

Barn är en naturlig del av livet.
Vi erbjuder alla anställda med barn extra ekonomiskt stöd under tiden man är föräldraledig.

Flexibilitet

Det är viktigt med balans mellan arbete och fritid.
Vi erbjuder möjlighet till flextid, distansarbete och arbetstidsförkortning.

Utveckling

Vi gillar innovation och utveckling.
Hos oss får du hjälp med bidrag till studier och verktyg som mentorskap och coaching.

Hälsa

Jobb och hälsa hänger ihop.
Vi erbjuder alla anställda företagshälsovård, friskvårdsbidrag, fri medicin, läkarvård samt ett årligt ekonomiskt stöd via ”Uniper-kontot”.

Kontaktinformation

Vid frågor så är du välkommen att kontakta:

Rekryterande chef, Robert Linnsand, +46 761 154 228, Robert.Linnsand@okg.uniper.energy

Fackliga kontaktpersoner

Unionen, Tonny Granberg, +46 706 650 991

Sveriges Ingenjörer, Magnus Nicklasson, +46 761 154 687

Sydkraft AB


Sverige
Simpevarp 200
Oskarshamn
epost
publicerad: 2024-02-12
Säkerhetsingenjör
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast och rörlig lön
Fast och rörlig lön
ansök här
epost
sista ansökningsdag: 2024-03-11
erfarenhet: nice to have work_experience:Säkerhetsingenjör - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se