Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Specialpedagog till förskolor Vimanshäll/Berga

Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun.
Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.


Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag.
Välkommen till oss!

Dina arbetsuppgifter
Som specialpedagog har du helhetsbilden för förskoleområdet vad gäller pedagogisk kartläggning av enskilda barn och barngrupper i behov av särskilt stöd.
Du upprättar och följer upp handlingsplaner på både grupp- och individnivå samt handleder och stöttar arbetslag i arbetssätt och metoder.
Du är även ett stöd i att utveckla verksamheten och skapa lärmiljöer där utveckling och lärande främjar alla barn.

Specialpedagogen agerar på såväl individnivå, som på grupp- och organisationsnivå, beroende av behov och lokala anpassningar.
Specialpedagogen blir en samtalspartner och rådgivare för barn, kollegor, rektor, vårdnadshavare och andra berörda parter i frågor gällande stödverksamhet och pedagogik.
I uppdraget ingår även att vara delaktig i områdets kompetensutveckling och att följa med i aktuell teori och forskning och sprida den till förskolorna.

Din arbetsplats
Förskoleområdet Vimanshäll/Berga består av totalt fem förskolor, Häggvägen 17, Älgvägen 14, Ridhusgatan 4, Konstruktörsgatan 29 och Vårdkasvägen 3.

Vår vision är att ge varje barn förutsättningar att hitta nya vägar att möta morgondagen.
Utbildningen ska präglas av att vara rolig, trygg och lärorik för såväl barn som personal.
Våra långsiktiga mål är att utbildningen genomsyras av ett språk- och kommunikationsutvecklande arbetssätt där varje barn ges möjlighet att ha ett reellt inflytande i utbildningen.

Utbildningen utgår från barnets bästa och genomsyras av ett värdegrundsarbete där varje barn möter engagerade vuxna som möjliggör för barnen att använda sin kompetens.
Utbildningen och undervisningen sker genom ett målstyrt och projekterande arbetssätt där dokumentation av varje barns utveckling och lärande utgör underlag för reflektion, analys och planering av fortsatt arbete.
Detta dokumenteras och analyseras för vidare planering i vårt verktyg Infomentor, för systematiskt kvalitetsarbete.
Du ges möjlighet till reflektion tillsammans med kollegorna, men du har också egen pedagogisk utvecklingstid.

Du som söker
Vi söker dig som har förskolärarlegitimation och har genomfört utbildning till att bli specialpedagog.
Du har tidigare arbetslivserfarenhet från förskolans verksamhet och är välbekant med förskolans läroplan.
Har du erfarenhet av ett interkulturellt arbetssätt så anses det meriterande.

Du skapar delaktighet och har en god samarbetsförmåga.
Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett effektivt sätt.
Du har god insikt i hur människor tar till sig kunskap och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap till andra.
Du kommunicerar på ett tydligt sätt.
Du är trygg i dig själv, ser relationer i dess rätta perspektiv och agerar utifrån ditt professionella ställningstagande och övertygelse.
Vidare tar du ansvar för att planera och organisera aktiviteter på ett effektivt sätt.
Du tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.

Du som har en utfärdad specialpedagogexamen, förskollärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
Är du utbildad specialpedagog men ännu inte har ansökt om legitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg.
Är du under utbildning till specialpedagog, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.


Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress.
Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-ansvarig eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.

Tillträde: 2024-08-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref.
nr: 12572

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden.
Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus.
Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats.
En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna.
Som arbetsgivare har vi höga ambitioner.
Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar.
Vill du vara med på resan?

Linköpings kommun


Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen
58181 Linköping
Sverige
webbsida: linkoping.se
Maria Trangius Griph, Rektor
Rektor
013-20 59 05
epost
publicerad: 2024-02-12
Specialpedagog
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2024-02-26
erfarenhet: must have work_experience:Specialpedagog - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se