Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Boendestödjare till Barnhemsgatans korttidsboende

Tjänsten är placerad inom förvaltningen Leanlink som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun.
Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt med vård, stöd och omsorg, för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag.
Välkommen till oss!

Dina arbetsuppgifter
Målsättning är att ge personer med psykisk funktionsvariation en möjlighet till stöd/rehabilitering/behandling och vårdplanering i en trygg miljö utanför sjukhus och slutenvård innan den enskilde flyttar hem till ordinarie boende eller till bostad med särskild service.

Insatserna ska vara en del av den enskildes vårdplanering och utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar.
Stödet ska utformas så att det stärker den enskildes psykiska och fysiska hälsa, självkänsla och självständighet.
Vidare också att öka den enskildes delaktighet i samhället och därmed förutsättningar till att leva ett självständigt liv.

Korttidsvården omfattar medicinska, psykologiska och sociala insatser.
Insatserna utformas tillsammans med den enskilde och innebär rehabilitering, omvårdnad, stöd vid aktiviteter och social gemenskap.
Insatserna ska främja hälsa och egen kraft hos den enskilde.
Stödet kan också innebära att göra besök i det ordinära boendet då målsättningen är att flytta hem alternativt till ett särskilt boende.
Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med behandlande öppenvård och andra aktörer.

Du arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande som präglas av lugn och positiva förväntningar på boenden i syfte att minska stress och problemskapande beteende.
Motiverande och målfokuserat förhållningssätt för att facilitera den boendes egen kraft att gå vidare.
Att föra journal och arbeta strukturerat kring vårdplaner och genomförandeplaner är en viktig del i arbetet.
Vi erbjuder kontinuerlig handledning och fortbildning.

Din arbetsplats
Råd och Stöd är den kommunala utföraren med verksamheter inom Socialpsykiatri , Individ- och Familjeomsorg och Daglig Verksamhet.
Vi är ungefär 550 medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser som är fördelade mellan flera verksamheter.
Målgruppen inom Socialpsykiatrin är personer med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer samt personer med missbruksproblematik.
Inom området finns stödboenden, personligt ombud och boendestöd.
Vi ansvarar även för den psykiatriska hemsjukvården.


Korttidsboendet på Barnhemsgatan startar i början av hösten och du kommer vara en del av ett team som tillsammans formar verksamheten och arbetet framåt.
Arbetstiderna är dag, kväll och helg med sovande jour.
Korttidsvården är avsedd för personer som efter en rehabiliteringsperiod bedöms kunna återvända till ordinärt boende eller bedöms vara aktuella för bostad med särskild service.
Verksamheten är avsedd för personer från 18 år vars psykiatriska vårdbehov under en avgränsad period upp till 6 månader inte bedöms kräva psykiatrisk heldygnsvård men där vårdbehovet heller inte kan tillgodoses i den enskildes boende eller inom öppenvård.

Du som söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin/neuropsykiatri, det är meriterande om du är utbildad undersköterska eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Meriterande är också om du har arbetslivserfarenhet av omvårdnadsarbete, missbruksproblematik, självskadebeteende och/eller socialt arbete.
Vi arbetar utifrån ESL (Ett självständigt liv), MI (motiverande samtal), lågaffektivt bemötande, IBIC (individens behov i centrum) samt pedagogiskt förhållningssätt och det är meriterande om du har erfarenhet samt kunskap av dessa.
Det krävs god svenska i såväl tal som skrift då vi använder språket som arbetsredskap i kontakt med klient samt vid dokumentation och journalföring.
För tjänsten är det meriterande med B-körkort för manuell växellåda.


Vi söker dig som arbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vidare är du lugn och stabil även i stressade situationer och fokuserar på rätt saker.
I ditt arbete kan du väga för- och nackdelar med olika beslut och visa på ett gott omdöme i dina val.
Du ansvarar för dina uppgifter och strukturerar själv dina angreppssätt samt kan driva dina processer framåt.
Du lyssnar till individers olika behov och kan ge råd såväl som stöd på ett konstruktivt sätt.


Välkommen med din ansökan!

Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 4

Ref.
nr: 11457

I denna ansökan bifogar du inget personligt brev

Om Linköpings kommun
Linköping är platsen där du möter framtiden.
Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus.
Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats.
En stad där allt är möjligt.

Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna.
Som arbetsgivare har vi höga ambitioner.
Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar.
Vill du vara med på resan?

Linköpings kommun


Linköpings kommun, Leanlink
58181 Linköping
Sverige
webbsida: linkoping.se
Kommunal Öst, Facklig företrädare
Facklig företrädare
010-442 8700
epost
antal lediga platser: 4
publicerad: 2023-09-19
Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2023-10-01
erfarenhet: must have work_experience:Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se