Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Specialpedagog till Slottsbergsskolan

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur.
Vi bryr oss om våra elever och varandra.
Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer.
Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige.
Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen.
I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan.
Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Är du vår nya specialpedagog?

Slottsbergsskolan är en sedan tre år nystartad skola för åk F-6.
Vi har nya vackra lokaler som ger utrymme för ett nytänk kring undervisning och lärmiljöer.
Skolan ligger nära naturen, bibliotek, lekplatser och staden.
Detta skapar stora möjligheter till att använda närområdet som lärmiljö.

Vi bygger vår skola underifrån och har i dagsläget förskoleklass, åk 1-3 och fritidshem med sammanlagt cirka 180 elever.
Vi arbetar utifrån årskurser och mentorskap som vi sedan delar upp i mindre grupper utefter elevernas behov och utifrån de lokaler vi har möjlighet att nyttja.
Vi har många olika rum och grupprum att förfoga över till varje årskurs.
Slottsbergsskolan har även tillgång till idrottssal, skolbibliotek, slöjdsalar och ett rum för kreativt arbete.
I skolrestaurangen lagas vår mat på plats.

I uppdraget som specialpedagog ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse.
Vårt fokus är att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för alla elever.

I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i kartläggningar, upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa.
I arbetet som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer.
Du är också en del av skolans och skolområdets elevhälsoteam och förväntas bidra med erfarenhet och kompetens för att hålla fokus på lärande och utveckling under elevhälsoteamets arbetsgång och möten.

Du har en konsulterande och handledande roll gentemot all personal i syfte att utveckla samarbetet och stödet för elevers utveckling mot målen.
Du kommer vara en viktig del i elevhälsoteamet där vi arbetar proaktivt för att utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete.
Du identifierar möjligheter och reducerar hinder i skolans lärmiljö, men också hinder på organisations-, grupp- och individnivå.
Att arbeta med frågor om inkludering och värdegrund är en naturlig del i ditt arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lärarlegitimation och har genomgått specialpedagogprogrammet

Du har vana att arbeta med undervisning och har en god kommunikativ förmåga.
Det krävs även i rollen att du kan samspela med elever, pedagoger och föräldrar.
Yrkesrollen kräver en hög grad av självständighet, samarbetsförmåga och personlig mognad.
Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ.
Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.

Det är viktigt att du har fokus på individ, grupp och organisationsnivå och vill arbeta för en skola som genomsyras av trygghet och studiero.
Du vill tillsammans med lärare arbeta med de elever som behöver ett extra stöd med särskilt fokus på läsa, skriva och räkna utifrån en stor karta extra anpassningar.
Du ser att samarbetet tillsammans med hemmet är viktigt och ger trygghet så elev lyckas med sin utbildning.

Du har ett inkluderande synsätt och en förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst kan tillgodoses.
Du ser utvecklingsarbete som en självklar del i lärarjobbet och vill samarbeta med skolans övriga pedagoger.
Du är mål- och resultatinriktad, har goda ledaregenskaper och har en helhetssyn.
Genom ett medvetet förhållningssätt skapar du trygghet, förtroende och goda relationer.
Du har förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger och vårdnadshavare.

Du måste kunna bedömningsstöd på lågstadiet och vilja driva och ansvara för detta arbete.
Därutöver vill vi att du på gruppnivå kan bedriva utbildning av personal inom exempelvis specialpedagogiska lyftet samt att leda elevhälsomöten.


Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval.
Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

GÖTEBORGS KOMMUN


411 20 Göteborg
40482 GÖTEBORG
Sverige
Göteborg
Anne Erefalk, Rektor
Rektor
+46722558837
epost
publicerad: 2023-09-19
Speciallärare
3 månader – upp till 6 månader
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: SVC155540
ansök här
sista ansökningsdag: 2023-10-03
erfarenhet:
Källa: ArbetsAnnonser.se