Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Lärare i musik, gärna i kombination med annat ämne


Inom utbildningsförvaltningen erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola,
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet.
Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en
stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning.
Om det är en inställning som passar dig, är du välkommen att söka!

Hos oss på Enöglaskolan finns förskoleklass, fritidshem och grundskola samt
förberedelseklass och vi har cirka 500 elever från världens alla hörn.
Nästan hundra procent av våra lärare är legitimerade.
Vi trivs och utmanas av att jobba i en mångkulturell miljö där vi gör verklig skillnad
varje dag.
Vårt förhållningssätt till elever är att barn gör rätt om de kan.
Vi satsar på att rasterna ska vara aktiva och roliga.
Vi jobbar med att hålla vår värdegrund levande och enligt elevenkäten trivs
eleverna på sin skola.
Skolans fokusområden är digital kompetens, lärmiljö, språkutvecklande arbetssätt
och undervisning av flerspråkiga elever.
Alla elever har tillgång till iPad eller Chromebook i sitt arbete.
Skolan ligger nära stadens centrum med goda pendlingsmöjligheter från Västerås
och Uppsala med busshållplatsen precis intill skolan.

Följ gärna vårt arbete på vår Facebooksida:
www.facebook.com/enoglaskolan

Arbetsuppgifter:
Du undervisar i musik och gärna i kombination med annat ämne.
Du jobbar nära dina kollegor i teamet (årskursen) och har tillsammans med dem
ett gemensamt ansvar för elevens hela dag.
I alla ämnen jobbar vi utifrån ett språkutvecklande arbetssätt då vi är en skola
med många språk.

Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din
undervisning utifrån styrdokumenten.
I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas
kunskapsutveckling i vårt digitala system.
Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning.
I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda
myndigheter.

Att jobba tematiskt och sambedöma med dina kollegor är självklart för dig.

Dokumentation av elevers kunskapsutveckling sker i InfoMentor.

Kvalifikationer:
Det syns tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att ditt arbete bygger på
analys av resultat.
Du jobbar bra i team men kan också ta egna initiativ till aktiviteter.
Du har en stor kunskap om hur människor tar till sig kunskap utifrån olika
förutsättningar och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån det.
På vilket sätt gynnar detta eleven, är frågan som du ställer dig inför allt arbete du
gör.
Du är uthållig och väldigt envis.
Fortsätter tills dess att projekt är avslutade eller målsättning uppnådd.
Du vågar frångå traditionen vid förändringsarbete och tänker att en del problem
får vi lösa längs vägen.
Förutom behörigheten kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper.

Vid frågor om tjänsten kontakta:
Maria Söderlind, Rektor
Mail: maria.soderlind@enkoping.se
Telefon: 0171-62 5390

Rosita Axtelius, Administrativ chef
Mail: rosita.axtelius@enkoping.se
Telefon: 0171-62 53 96

Övrigt:
Varmt välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation
med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.

Har du frågor om systemet eller hur du ska göra din ansökan, kontakta:

Visma Recruit på 0771-693 693.

Personuppgiftsansvariga nämnder för rekryteringen är kommunstyrelsen och
rekryterande nämnd.
Din ansökan sparas i 2 år.
Om du blir anställd sparas din ansökan i din personakt.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett eventuellt anställningsavtal.
Rättslig grund för att ta in dina personuppgifter är intresseavvägning.
Ansökningarna hanteras av en extern leverantör.
Om du anställs får du mer information om vad som gäller för dina
personuppgifter i din anställning.

Läs om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter och vilka
rättigheter du har kan du läsa mer på enkoping.se/personuppgifter.

Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför
komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning.Källa: ArbetsAnnonser.se

Enköpings kommun

Linbanegatan 12
745 80 ENKÖPING
Sverige
webbsida: enkoping.se
publicerad: 2021-12-10
Tillsvidareanställning
Deltid
ansök här