Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Universitetslektor i skogsskötsel

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö.
Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Människor växer här.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet från planta till färdiga produkter från skogen.
Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus.
Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna.
Verksamheten ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet.
Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället.

Ämnesområde för befattningen: Skogsskötsel
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Växjö
Anställningens omfattning: 100 %
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
I normalfallet tillämpas provanställning.

Arbetsbeskrivning
Institutionen för skog och träteknik expanderar sin verksamhet inom skogsskötselområdet och arbetar just nu med program- och kursutveckling på grund- och avancerad nivå samtidigt som det är ett stort söktryck på utbildningarna.
Universitetslektorn kommer därför att få en viktig roll att förstärka kompetensen i lärarteamet.
Denna anställning innebär främst undervisning, kursutveckling och handledning av studenter på grund- och avancerad nivå.
Arbetsuppgifterna består även i forskning och projektledning där samarbeten med forskningsgrupper inom och utanför Linnéuniversitetet och arbete med ansökningar om extern forskningsfinansiering från nationella och internationella källor ingår.

Undervisning och forskning planeras utifrån den sökandes kompetens, där kunskap och kompetens om skogsskötsel och skogsekonomi, men även skoglig planering och skogsekologi ger välkomna bidrag till miljön.
En stor del av undervisningen bedrivs via ett distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment där skogen och skogsindustrin används som lärmiljöer.

Anställningen inkluderar kontakter med såväl nationella som internationella forskningsinstitutioner och näringsliv.
I arbetet ingår aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete samt upprätthållande och utveckling av nationella och internationella nätverk med forskare, skogsindustri och andra aktörer i samhället.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i skogsindustriella produktionssystem eller skogsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.


För behörighet till denna anställning krävs dessutom:

• dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå inom skogsskötsel eller skogsskötselrelaterade ämnen.
• dokumenterad förmåga att planera och genomföra forskningsprojekt.
• dokumenterad samverkansskicklighet.
• förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på både svenska och engelska.
• dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande i övrigt är:

• erfarenhet och engagemang för distansundervisning baserad på lärplattformar och andra IKT-verktyg.
• genomgått en högskolepedagogisk utbildning
• erfarenhet av samverkan med externa aktörer i skogssektorn.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.


Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.
Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen.

Samverkansskicklighet avser visad förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning och utbildning i en ömsesidig process med det omgivande samhället för kunskapsutbyte och gemensamt lärande.
Vägledande för bedömningen är samverkansaktiviteternas kvalitet och resultat.
Samverkansskicklighet ska ha visats genom integrering av samverkan i utbildning och forskning, där samverkan bidragit till att öka utbildningens och forskningens kvalitet och relevans för samhällets utmaningar och krav.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Kontaktpersoner:
Prefekt: Erika Olofsson, 0470-70 80 33, erika.olofsson@lnu.se
HR-partner: Jesper Pettersson, jesper.pettersson@lnu.se

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen.
Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen.
De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan.
Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan.
Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer.
Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl.
24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Linnéuniversitetet


Linnéuniversitetet
35195 Växjö
Sverige
epost
webbsida: lnu.se
publicerad: 2023-05-26
Universitets- och högskolelektor
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
epost
sista ansökningsdag: 2023-08-14
erfarenhet: must have work_experience:Universitets- och högskolelektor - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se