Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Delprojektledare/Tidplanerare

Vi söker Delprojektledare/Tidplanerare till olika projekt på IVväj2.

Detta är ett konsultuppdrag.
Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Delprojektledaren ska ha ett huvudansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende tidplanering samt leda detta arbete i alla projektfaser.

Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena.
Konsulten rapporterar till projektledningen.

Delprojektledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden.

Delprojektledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sina teknikområden samt fungerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade projekterings/entreprenadarbeten.

Med teknikområden avses det kompetensområden som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper.
Delprojektledaren arbetar vidare tillsammans med projektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Delprojektledarens arbetsuppgifter innefattar huvudsakligen nedanstående:
Att leda projektets arbete inom planering.
Att kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom planering/tidplanering.
Att kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och
behörighet Att delta i bygg- och ekonomimöten.
Att lämna synpunkter på projektör/entreprenörens uppföljning och redovisning av tidplan.
Att kontrollera tidplan och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats.
Att tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt och andra handlingar.
Att vara projektets motpart till projektörs och entreprenörs tidplanerare.
Att kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts.
Att medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare.
Att hantera avvikelser.
Att följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad.
Att medverka vid upphandling.
Att medverka vid uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö
och säkerhet samt vidarerapportering.
Att rapportera projektör/entreprenadens framdrift och status månadsvis.
Att upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet.
Att samordna med teknikgrenar och angränsande entreprenader.
Att följa upp arbetet i projekterings- och produktionsfasen.
Ta fram rutiner och mallar för tidplanering inom gruppen och till upphandlingar.
Delta enhetens arbete med projekttidplaner.
Utbildning inom tidplanering, rutiner, verktyg.
Utveckla kraven på planering i upphandlingsunderlag.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

1.
Konsulten ska ha minst 10 års arbetserfarenhet som tidplanerare inom infrastruktur,
industri och energi.
2.
Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad, teknik eller annat för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
3.
Konsulten ska lämna minst 2 referensuppdrag för projektering och/eller produktion
av infrastruktur, industri och energi projektombyggnader där denne arbetat som i huvudsak tidplanerare.
Minst ett uppdraget ska genomförts de senaste fem åren och där
kontraktssumman för entreprenaden skall ha uppgått till minst 200 mnkr.
4.
Konsulten ska ha arbetat med MS project.
5.
Erfarenhet av arbete med WBS (Work Breakdown Structure).
6.
God kunskap i svenska i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen.
Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling.
Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid.
Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Centio Consulting Group AB


Vällingby torg
16265 Vällingby
Sverige
Göteborg
webbsida: Centio.se
Asmaa Khosravi
0791023843
epost
publicerad: 2023-05-26
Projektledare, bygg och anläggning
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2023-06-23
erfarenhet: must have work_experience:Projektledare, bygg och anläggning - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se