Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Chefsarkitekt

Vill du vara med och bidra till framtidens digitala utveckling av flygtrafikledningen och flyget.

Vi söker Chefsarkitekt till Koncernfunktionen för Forskning, Innovation och Digitalisering, Enheten Digitalisering.

Koncernfunktionen ansvarar för LFV:s Forsknings och Innovationsverksamhet, att utveckla och driva digitaliseringsstrategier samt arkitekturinriktningar på koncernnivå.
En övergripande målsättning är att bidra till LFV:s långsiktiga mål och att utifrån resultat från Forskning och Innovation skapa verksamhetsnytta i form av nya lösningar och metoder.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med de olika Koncernenheterna inom LFV.
Flera av aktiviteterna bedrivs som nationella eller internationella samarbeten.
Vi genomgår i Sverige en utveckling kopplat till vår del i den kritiska infrastrukturen och som ansvariga för både civil och militär flygtrafikledning.
Den civila Europeiska utvecklingen drivs mycket via det omfattande forsknings- och innovationsprogrammet SESAR där digitalisering är en av hörnstenarna för att öka effektiviteten, öka robustheten, öka skalbarheten och minska miljöpåverkan.

Din roll
Som Chefsarkitekt kommer du att leda den arkitekturella förflyttningen genom att definiera teknikstrategier, arkitekturmål och principer.
Vidare kommer du att bidra till utveckling av LFVs arkitektur för infrastruktur, säkerhet, IAM och arbetsplatstjänster genom hela livscykeln.
Rollen ska tillsammans med övriga i arkitekturfunktionen, ledningsgrupper och ämneskunniga/specialister vara drivande i att ta fram en teknisk vision, målarkitektur och en strategisk plan för realisering utifrån verksamhetens strategi, vilket innebär att hantera intressenter, deras krav och att driva design till beslut.

I rollen ingår att tolka krav, inhämta information, påverka personer och bygga konsensus samt identifiera syfte och risker för att kunna omsätta dessa i en målarkitektur.
En målarkitektur som innehåller principer, riktlinjer, referensmodeller och andra artefakter för att beskriva ett eller flera framtid lägen inom ett eller flera områden.
Det ingår även att driva dessa beskrivna lägen fram till beslut.
I rollen ingår att genomföra omvärldsbevakning inom ATM områdets utveckling, men även allmän teknikutveckling för att kunna rikta in målarkitekturen mot ett gynnsamt framtida läge.

Du kommer att ingå i ett virtuellt team av IT och EA arkitekter som tillsammans med andra roller i LFVs nya koncernfunktion för forskning, innovation och digitalisering arbetar med LFVs övergripande tekniska inriktningar.
Även om fokus för rollen ligger på applikationer och infrastruktur så är arbetssättet i gruppen öppet och vi samarbetar mellan alla delar vilket innebär att du får möjlighet att var med och delta i andra områden på samma sätt som du kommer att få stöd i dina egna.

Din profil
Vi söker en senior kandidat med gedigen erfarenhet av arkitekturarbete inom ATM området.
Ledarskapet är en viktig komponent av rollens framgång då en stor del av rollen innebär förändringsledning.
I rollen ingår inte personalansvar men däremot behövs ett kraftfullt ledarskap av den arkitekturella förflyttningen.
Till din hjälp kommer du att ha befintliga system- och lösningsarkitekter samt samverka med övriga ledare och chefer både inom den Digital funktionen samt med andra funktioner inom LFV.

Du har erfarenhet av större förändringsprojekt och är van att navigera i IT-organisationer med många intressenter och leverantörer.

Vi söker dig som har;

• Högskoleutbildning inom IT-området, alternativt annan utbildning i kombination med kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
• Gedigen erfarenhet av arbete med IT-arkitekturarbete i form av arkitekturmetoder, verktyg och processer samt erfarenhet av Enterprise-arkitekturarbete och att arbeta på strategisk nivå med IT transformering inom ATM området.
• Mångårig erfarenhet av utformning av IT-lösningar och arkitekturberedningar inom infrastrukturutveckling, troligtvis som lösningsarkitekt och erfarenhet av infrastruktur, IT-plattformar, tekniska lösningar, applikationsdrift, systemutvecklingsmiljöer eller IT-säkerhetsarbete.
• Förståelse för och erfarenhet av modellering av infrastrukturlösningar i samarbete med utvecklare, förvaltare och verksamhetsexperter och kunna producera både formell dokumentation så väl som mer förklarande beskrivningar.
• Vana av att leda och genomföra en årlig granskning av befintlig teknisk arkitektur för att identifiera förbättringsområden och säkerställa att arkitekturen är anpassad till verksamhetens behov
• Vana av att sammankalla och leda en arkitekturkommitté för att övervaka och godkänna förändringar i den tekniska arkitekturen samt säkerställa att dessa förändringar är i linje med verksamhetens mål
• Dokumenterad erfarenhet av arbete i internationell miljö

Det är meriterande om du har;

• Utbildningar och certifieringar inom IT-arkitektur, t ex Dataföreningens Certifierad IT-arkitekt Master, CITA-X, DFK-CIA eller liknande
• Erfarenhet av ett eller flera arkitekturramverk, exempelvis TOGAF, kunskap och erfarenhet av utvecklingsmetodik och -principer som exempelvis Agile, LEAN, V-modellen, Vattenfall, RUP och kunskap om styrmodeller som ITIL, PM3, SAFe
• Erfarenhet från arbete på en statlig myndighet

Som person ser vi att du är initiativtagande, drivande, nytänkande och lösningsorienterad och genom detta kan fokuserar på nytta och på resultat.
Vi ser också att du kan bygga förtroende med alla delar i en organisation, är bra på att etablera samarbeten samt kan bygga på vidare på och företräda gruppens inriktningar och metoder.
Du är en mycket god kommunikatör med vana att kommunicera både "uppåt" och "nedåt" inom organisationen

Tjänsten kräver mycket god förmåga att hantera svenska och engelska i tal och skrift.

Anställning och förmåner
Tjänsten som Chefsarkitekt är placerad på vårt huvudkontor i Norrköping.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest.
Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.

LFV erbjuder goda anställningsvillkor och ett brett utbud av förmåner som bland annat innefattar en privat sjukvårdsförsäkring och goda pensionsvillkor

Luftfartsverket


LFV Huvudkontor - Hospitalsgatan 30
60179 Norrköping
Sverige
webbsida: lfv.se
Maria Filipsson, Enhetschef
Enhetschef
070 232 40 49
epost
publicerad: 2023-05-26
Arkitekt
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2023-06-09
erfarenhet: must have work_experience:Arkitekt - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se