Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Reporter till SVT Sápmi


SVT Sápmi ohcá reportera.

Háliidivččet go barggu gos sámit ja Sápmi leat guovddážis ja gos geavahat
sámegiela beaivválaččat?

De lea dát bargu dutnje! Mii gozihit viiddes guovlu Ruoŧabealde ja mii maid
bargat eará álgoálbmotjearaldagaiguin máilmmis.
Mii buvttadit sihke ođđasiid ja servodatprográmmaid.
Mis lea lagas ovttasbargu
NRK:ain ja Sveriges Radio Sámeradioin.

Geat mii leat?
SVT Sámis leat 15 mielbargi.
Mii gozihit viiddes guovlu Ruoŧabealde ja mii maid
bargat eará álgoálbmotjearaldagaiguin máilmmis.
Mii buvttadit ođđasiid beaivválaččat sihke nehttii ja tv-sáddagiidda.
SVT Sámi váldodoaimmahus lea Gironis.
Virggi bargobáiki lea Giron, muhto sáhttá maid leat eará báikkis gos SVT:as leat
doaimmahusat.
Dat vuolgá das gii soahpá dán virgái.

SVT Sápmi Reportere ohtseminie:
Sïjhth barkoem utnedh gusnie saemieh jïh Saepmie jarngesne, jïh åadtjoeh
fïerhten biejjien saemiestidh.
Dellie daate sjiehteles barkoe dutnjien!
Mijjen stoerre dajvem vaaksjobe, abpe Sveerjem, menh aaj jeatjah aalkoealmetji
gyhtjelassh aaj gïehtjedibie.
Mijjieh saernieh jïh seabradahkeprogrammh utnebe.
Mijjieh aaj Sveerjen Radijovinie jïh NRK:ine barkebe.

Gïeh mijjieh?

SVT Saepmien 15 barkijh.
Mijjieh stoerre dajvem vaaksjobe jïh mijjieh aaj jeatjah aalkoealmetji gyhtjelassh
gïehtjedibie.
Fïerhten biejjien saernieh radijovisnie jïh Tv- saadtegidie darjobe.
SVT Saepmie åejviekontovrem Gironisnie åtna, menh barkoesijjie maahta jeatja
redaksjovnestiellesne sjïdtedh.

SVTSábmeåhtsåreporterav:
LulugusbargovsihtatmijtjalmossámijtjaSámev,
jagånnåmáhtásámegielavadnetjuohkkabiejve.
Dedátlabarggodunji.
MijánlastuorváksjudimguovlloSvieriginjavákjsudipajiejtáálggoalmmukássjijtväraldin.
Dahkapådåsijtjasebrudakprográmmav.
MijánlalahkaaktisasjbarggoNRK:ajnjaSvierigaRádioSámeradiojn.

Guhtilipmij?
SVTSámenli15barggoguojme.
MijánlastuorváksjudimguovlloSvieriginjaváksjudipajiejtáálggoalmmukássjijtväraldin.
Dahkapbäjválasjådåsijtvärmmádahkajja TV sáddimij.
SVTSámenlaoajvvedåjmadusGierunin.
VuostatjinbarrgosádjelGieruninvallamáhttáajårrotietjáSVT:adåjmadusbájken,
jushiehpáájrasassáj.

Reporter till SVT Sápmi.


Uppdraget:
Vi söker nu reporter med foto/redigeringskompetens för ett vikariat som sträcker
sig mellan 1 januari 2022 till sista maj 2022 med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som har god förmåga att berätta med bilder i både kort och långt
format både för TV och online.
Du har eget driv och vill vara med och utveckla den samiska redaktionens utbud
både i TV och online med publiken i fokus.
Du ska genomföra egna reportage från idé till färdigt inslag.
I jobbet förväntas du kunna fotografera still- och rörlig bild samt redigera.
I arbetet ingår att jobba online och med våra sociala medier.
Vi värdesätter digital kompetens.
I arbetet ingår resor, både korta och långa då vi har stort område att täcka.
SVT Sápmi har sin huvudredaktion i Kiruna.
Placeringsort för tjänsten är Kiruna, i första hand, men kan också bli någon annan
av SVT:s redaktionsorter, beroende på kandidat.
Tjänsten är en visstidsanställning mellan 1 januari till 31 maj 2022 med möjlighet
till förlängning.

Din bakgrund:
Du kan samiska i både tal och skrift och har god kunskap om det samiska
samhället, dess historia och kultur.
Vi förutsätter att du har god allmänbildning och ett stort samhällsintresse.
Har du erfarenhet av att arbeta journalistiskt tex skrivit texter, fotograferat och
redigerat är det meriterande.
Du ska ha intresse av att arbeta med både snabba nyheter och fördjupande
journalistik.
Du är självgående, flexibel och lösningsorienterad.
Körkort är en förutsättning.

Om du vill veta mer hör gärna av dig till Linda Hermansson, 070- 254 54 00.
Fackliga frågor besvaras av Anna-Karin Niia,070-567 89 37, SJF och
Lameck Muwanga, Unionen.
08-784 00 00 (vxl).Källa: ArbetsAnnonser.se

Sveriges Television AB

Österleden 21
981 39 KIRUNA
Sverige
webbsida: svt.se
publicerad: 2021-11-10
Tillsvidareanställning
Heltid
ansök här