Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Stilling som Overlæge/afdelingslæge - Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi


Vil du være med til at sætte dit eget store aftryk på Gastroenterologien i
Medicin 1, Slagelse Sygehus, så er her en god mulighed.

Gastroenterologi er et højt prioriteret af tre specialer i Medicin 1.
Vi har 20 sengepladser, der til efteråret er planlagt at flytte til et nyt afsnit med
plads til yderligere 4 dagsafsnitssenge, samt et stort ambulatorium.
Vi søger en speciallæge til start hurtigst muligt, gerne med kvalifikationer til at
påtage sig ansvaret og udviklingen af et af vore områder – helt afhængig af
dine kompetencer og interesser.

I Medicin 1 vil vi være ambitiøse både med hensyn til faglighed og kvalitet for
patienterne.
Vi vil skabe patientforløb, der tager udgangspunkt i en stærk faglighed og i en
dedikeret inddragelse af patient og pårørende.
*Vi vil styrke samarbejdet med andre afdelinger på sygehuset, og i hele
regionen.
Uddannelse skal fortsat være højt prioriteret og endelig vil vi have et
arbejdsmiljø, der fordrer sammenhold og samarbejde og ikke mindst et
motiverende og meningsfuldt arbejdsliv.

Hvem er du?
Du er en bredt uddannet speciallæge i intern medicin: gastroenterologi og
hepatologi, enten overlægekvalificeret eller afdelingslæge, der brænder for at
tage ansvar for et specifikt område.
Er I flere kan det være en oplagt mulighed for at præge et område sammen
med nogen du kender godt.
Du er god til samarbejde både internt og eksternt.
Du må gerne have erfaring med specifikke kompetence områder eller
-uddannelse, men dette er ingen betingelse.

Vores Afdeling:
Afdelingen varetager det gastroenterologiske speciale på Slagelse Sygehus.
Vi er per 1 november 2021, 4 speciallæger i gastroenterologi, og
gennemsnitlig 2 læger under hoveduddannelse i specialet.
I afdelingen varetages videreuddannelse af speciallæger indenfor almen
medicin og flere intern medicinske specialer.
Der er derfor en meget stor uddannelsesfunktion i afdelingen.

Ud over sengeafsnittet har afdelingen et stort gastroenterologisk
ambulatorium, som varetager gastroenterolgiske patienter på
hovedfunktionsniveau, inklusive mange IBD patienter i biologisk behandling.
Der er her et tæt samarbejde med universitetshospitalet i Køge.

Der udføres medicinske skopier i et fælles skopiafsnit under kirurgisk ledelse.

Du vil blive en del af Medicinsk Afdeling 1, som har specialerne
lungemedicin, gastroenterologi og reumatologi med i alt 68 senge fordelt på
tre afsnit og omfattende ambulant aktivitet indenfor specialerne.

Afdelingen varetager desuden undervisning af medicinstuderende fra
Københavns Universitet og har tilknyttet kliniske lektorater, som aktuelt ikke
er besatte.
Kunne dette være et udviklingsområde for dig, går vi gerne i dialog om det.

Hvis du har lyst, kan du læse mere her: Medicinsk Afdeling 1, Slagelse
Sygehus og Region Sjælland.

Du vil have en kort vej til afdelingsledelsen, som altid vil være lyttende og ved
behov klar til at løse udfordringer i fællesskab.

Om stillingen:
Du vil indgå i funktioner både på sengeafsnittet, daghospitalet, skopien og
ambulatoriet.

Som overlæge/afdelingslæge forventes du at deltage i bagvagtsfunktion efter
aftale.

Vi tilbyder:
- Mulighed for at sætte et markant fodaftryk på udviklingen af det
  gastroenterologiske/hepatologiske speciale på NSR.

- Et lægefagligt miljø med mulighed for (tæt) sparring, både inden for specialet
  og i forhold til afdelingens øvrige specialer blandet andet i det fælles
  ambulatorium.

- Velfungerende tværfagligt samarbejde og engagerede kolleger i et godt
  arbejds- og under- visningsmiljø.

- Kompetent personale.

- Flad ledelsesstruktur.

Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Har du lyst til at høre mere om stillingen, og de muligheder, som ligger i jobbet,
så kontakt ledende overlæge Lene Marie Isaksen, 93 57 64 10,
leisa@regionsjaelland.dk.

Ansøgning:
Ansøgeren bedes med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret og
systematisk til de syv kompetencer i det fremsendte ansøgningsmateriale, da
Region Sjælland anvender disse i den faglige bedømmelse.

Start:
1/12 2021 eller efter aftale.

Samtalerne forventes afholdt den 15 november 2021.

Kontaktperson:
Lene Marie Isaksen
Ledende overlæge
Email: leisa@regionsjaelland.dk
Tlf: 93 57 64 10

Eller,

Troels Bank
Overlæge og speciallæge i Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi
Email: tbak@regionsjaelland.dk
Tlf: 30 38 16 20

Søg jobbet

Källa: ArbetsAnnonser.se

Region Sjælland

Alléen 15
4180 SORØ
Danmark
webbsida: regionsjaelland.dk
publicerad: 2021-11-03
Fuld tid
Fast ansættelse