Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Samordnare till Familjehuset i Alvesta

VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område.
Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte.
VoB står för Vård och behandling och driver behandlingshem, utredningshem, skyddat boende, stödboenden samt jour- och familjehemsverksamhet.
Verksamheterna tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SoL och LVU).


VoB erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter för dig som vill satsa i ett kreativt sammanhang med korta beslutsvägar.
Vår företagskultur kännetecknas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt där arbetsglädje och laganda uppnås.
Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och hög kompetens.
Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling och subventionerad friskvård.

Familjehuset i Alvesta är ett akut, utrednings- och behandlingshem för barn och familjer som erbjuder kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete liksom genomför observationer och kortare stödinsatser.
Allt behandlings- och utredningsarbete är individuellt och utgår ifrån uppdrag från uppdragsgivare samt familjens/barnets eget formulerade hjälpbehov

Utredningarna kan genomföras under 4 - 12 veckor och ges i heldygnsvård eller i lägenhetsboende, beroende på uppdrag och skyddsbehov.
Utöver att bistå socialtjänsten med kvalificerade insatser är målet för verksamheten att möjliggöra för barn och föräldrar att fungera bättre tillsammans.

ARBETSUPPGIFTER
Samordnaren har i uppdrag att samordna alla insatser utifrån socialtjänstens uppdrag och är huvudansvarig för klientarbetet i vardagen och för samverkan med socialtjänst, andra myndigheter, skola, gode män och andra i klientens nätverk.
Samordnare ansvarar vidare för att hantera information som inkommer från uppdragsgivare och har därmed ett dagligt övergripande samordningsansvar.

Samordnaren är huvudansvarig gällande slutgiltig skriftlig sammanställning och dokumentation i form av utlåtande och slutrapport: Tillsammans med övriga kontaktpersoner och kollegor tolkar och analysera samordnare den information som har framkommit och gör en slutgiltig bedömning och rekommendation som är evidensbaserad och korrekt.

• Samordnaren är den i teamet kring familjen som har det övergripande ansvaret för att planera/strukturera ärendets genomförande.
Det är även samordnarens ansvar att se till att gjord planering (genomförandeplan) följs och att deadlines hålls.

• Samordnaren har ansvar för att sortera och hantera information från uppdragsgivaren i ärendet samt att verksamheten upprättar rätt dokumentation enligt fastslagna riktlinjer.

• Samordnare arbetar aktivt med att upprätthålla och utveckla strukturen i verksamheten genom att arbetsleda, fördela och delegera arbetsuppgifter till behandlare/utredare.

• Samordnaren ska ha en övergripande bild av samtliga sina ärenden och kunna svara på frågor/ta beslut om inte övriga kontaktpersoner är på plats.
Samordnaren skall även kunna hoppa in i ärenden där hen inte är ansvarig om akut behov uppstår.


• Samordnaren följer kontinuerligt upp utredarnas arbete i varje ärende så att detta genomförs på ett kvalitativt och tillfredställande sätt.


• Samordnaren ska ha kunskap om gällande lagstiftning, riktlinjer, policys, lokala rutiner för att säkerställa att ärenden utför på ändamålsenligt och rättssäkert sätt.

Samordnaren rapporterar till verksamhetschef.

KVALIFIKATIONER
Som medarbetare på Familjehuset behöver du vara trygg och stabil samt ha självinsikt och vara både ödmjuk och prestigelös.
Dessa egenskaper behövs i de situationer som uppstår i möten med våra klienter, men även i kontakt med kolleger och externa samarbetspartners.
Du skiljer på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Du är även strukturerad i sammanhang där så krävs, planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Du har förmåga att skapa goda samarbetsrelationer, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.


Din teoretiska bas är socionom eller har du en motsvarande beteendevetenskaplig utbildning med lägst kandidatexamen och som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har goda kunskaper i lagstiftningen inom området, BBIC och erfarenhet av socialt arbete, dokumentation och journalföring där en av dina styrkor ligger.


Det är meriterande om du har erfarenhet av, och arbetat med miljöterapi och KBT.
Kunskaper avseende teorier kring anknytning, systemteori liksom psykodynamisk teori är önskvärt och gärna inom neuropsykiatri.
Har du erfarenhet av arbetsledning och eller av en samordnande funktion är det meriterande.

ÖVRIGT
Kollektivavtal: AB/HÖK vård och omsorg.
Arbetstiden i VoB är rökfri och du behöver ha B-körkort och körvana.
Inför en anställning inhämtas ett utdrag från misstanke- och belastningsregistret.

Källa: ArbetsAnnonser.se

V o B Syd AB


Norra Järnvägsgatan 4
35233 Växjö
Sverige
Alvesta
webbsida: vob.se
Carola Karlsson, verksamhetschef Familjehuset
0472-19 219
epost
publicerad: 2023-01-25
Socionom
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: A1193951
ansök här
sista ansökningsdag: 2023-02-17
erfarenhet: must have work_experience:Socionom - erfarenhet efterfrågas