Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Doktorand i oorganisk kemi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.Doktorand i oorganisk kemi med fokus på syntes av halvledare baserade på vanligt förekommande grundämnen
Ämnesbeskrivning
Ämnet oorganisk kemi omfattar utbildning på forskarnivå inom områdena fasta tillståndets kemi och materialkemi.

Forskningsinsatserna fokuseras mot syntes av nya fasta material och studier av deras kemiska och fysikaliska egenskaper.

Målet med det här doktorandprojektet är att studera syntesen av nya halvledarnanostrukturer baserade på vanligt förekommande grundämnen.
Halvledarnanostrukturer har stor potential för användning inom energiproduktion, som till exempel solceller.
För att överkomma utmaningar relaterade till hållbar materialproduktion inom dessa områden måste vi utforska nya lösningar.
Vår avsikt är därför att utveckla syntesen av halvledare baserade på vanligt förekommande grundämnen med potential för cirkulär och lågkostnadsproduktion.

Doktoranden kommer vara en del av Inorganic NanoMaterials gruppen (https://www.kilu.lu.se/cas/research/nanomaterials/) vid Centrum för Analys och Syntes (https://www.kilu.lu.se/cas/).
Projektet är också del av EIC Pathfinder projektet SolarUP (https://solarup-project.eu/), och kommer innehålla samarbeten och potentiellt forskningsbesök hos de andra medvärkande.


Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Den här doktorandtjänsten innefattar utvecklingen av syntesen av zinkfosfid nanostrukturer.
Specifika experimentella uppgifter kommer att inkludera gasfasepitaxi, renrums nanofabrikation, och karaktärisering av det skapade materialet med hjälp av relevanta metoder som till exempel elektronmikroskopi.
Doktoranden kommer att ta ansvar för att själv planera och utföra egna experiment, såväl som analysera och tolka data.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Oorganisk kemi uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen i kemiteknik eller teknisk nanovetenskap

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Masterprojekt (eller likvärdigt) måste vara experimentellt.
- Kunskap om viktiga processer inom fasta tillståndets eller materialkemi, som till exempel kristallstruktur, kristalltillväxt, formationen av gitterstörningar, fasdiagram, materialsyntes och strukturell karaktärisering.
Detta bedöms främst genom tidigare kurser.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.
Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.
Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter
- Praktisk erfarenhet av kristalltillväxt genom gasfas tekniker som CVD eller MBE.
- Praktisk erfarenhet av strukturell och funktionell karaktärisering av halvledare.
- Erfarenhet av att arbeta i en renrums miljö.
- En bred och interdisciplinär kompetensprofil är av stor vikt, och kunskap inom områden som materialvetenskap, kemi, fysik och nanovetenskap är relevant för projektet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand.
Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier.
Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs.
max 20 %).
Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska.
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund.
Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet


PARADISGATAN 2
22350
Lund
Sverige
publicerad: 2023-01-25
Doktorand
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: PA2023/196
webbsida: ansök här
sista ansökningsdag: 2023-02-15
erfarenhet: must have work_experience:Doktorand - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se