Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Antikvarie med ansvar för stenålder

Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar.
Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.
Hos oss finner du en familj av välkända museer: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Tumba bruksmuseum.
Inom myndigheten finns också uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.
Enheten för den arkeologiska samlingen ansvarar för Statens historiska museers arkeologiska samlingar, och ingår som en av fyra enheter i Avdelningen för samlingar och forskning.
Som myndighetens expertenhet för frågor kring de arkeologiska och osteologiska samlingarna och deras sammanhang deltar enhetens medarbetare i olika projekt, besvarar förfrågningar och handlägger lån.
Accession och registrering av nyinkommet material är en central del av enhetens arbete.
Enheten arbetar också med föremålsförvaltning, magasinsfrågor, förebyggande konservering.
Därutöver arbetar enhetens medarbetare med myndighetens olika museer t ex genom programverksamhet, utställningsproduktion och förvaltning av stående utställningar.

Statens historiska museers arkeologiska samlingar från stenålder har stor betydelse både nationellt och internationellt och det finns ett stort forskningsintresse för samlingarna.
Därutöver är samlingarna efterfrågade för lån och utställningsverksamhet.
Samlingarna växer också kontinuerligt genom den uppdragsarkeologiska processen.
En stark expertkompetens på dessa samlingar är av stor betydelse för verksamheten.
SHM söker därför en antikvarie med ansvar för stenålder, som kan bidra till att utveckla och fördjupa arbetet med myndighetens samlingar.

Arbetsuppgifter
Som antikvarie med ansvar för stenålder kommer du att arbeta nära enhetens och avdelningens övriga personal, men också delta i myndighetens övriga arbete.
Tjänsten innebär att du kommer att vara en av myndighetens experter inom ditt område, ansvara för SHM:s samlingar från stenålder samt utföra arbetsuppgifter kopplade till samlingsförvaltning så som exempelvis:

• utveckla enhetens och myndighetens arbete inom ditt ansvarsområde och därmed relaterade frågor
• vara en av avdelningens experter på området såväl internt som externt
• arbeta med tillgängliggörande av samlingarna genom exempelvis digitalisering och utställningsverksamhet
• arbeta med handläggning av lån av föremål ur myndighetens samlingar.
Kurirresor kan förekomma.
• tillsammans med övriga inom enheten arbeta med accession av arkeologiska föremål till samlingarna utifrån ditt ansvarsområde.
• bidra till kunskapsuppbyggnaden kring samlingarna, inklusive exempelvis handläggning av analysförfrågningar och ta emot besökare till samlingarna
• tillsammans med övriga inom avdelningen arbeta med att utveckla enhetens arbete kring inflödet av arkeologiska föremål genom den uppdragsarkeologiska processen
• arbeta med fortsatt uppordning, dokumentation, katalogisering, digitalisering och tillgängliggörande av befintliga samlingar.
• vid behov arbeta tillsammans med konservatorerna med att säkerställa samlingens långsiktiga bevarade

Kvalifikationer
Du ska ha relevant universitets- eller högskoleexamen i arkeologi på lägst magisternivå med inriktning mot svensk arkeologi.
Du ska också ha specialistkompetens inom stenålderns samhälle och föremålsvärld, belagd genom publikation eller yrkeserfarenhet.
Högre akademisk examen i arkeologi så som licentiat- eller doktorsexamen med inriktning på stenålder är meriterande.

Det är meriterande med antingen yrkeserfarenhet från uppdragsarkeologi i projektledande ställning, yrkeserfarenhet från museisektorn av likartade arbetsuppgifter inom samlingsförvaltningen inklusive kännedom om digitala föremålsförvaltningssystem och museistandarden Spectrum eller erfarenhet av mer omfattande postdoktoral forskning vid större universitetsinstitution.
Det är också meriterande med erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor inom arkeologin t ex inom forskning eller kulturmiljövård.
Vi ser också att erfarenhet av arbete med uppdragsarkeologiska frågor hos länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet är en tillgång, liksom god kännedom om användningen av naturvetenskapliga analysmetoder inom arkeologin.
Vi ser också gärna erfarenhet av förmedlingsarbete inom arkeologi.
Du bör också ha ett nationellt och internationellt kontaktnät inom ditt specialområde

Du ska ha goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift eftersom tjänsten innebär nationella och internationella kontakter och uppdrag.

Vi arbetar i en matrisorganisation där en väl fungerande samverkan mellan olika kompetenser är en nyckelfaktor.
Vi lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper som social kompetens, lyhördhet, samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ.
Du bör ha god organisatorisk förmåga, vara strukturerad och kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde efter överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.

Vid eventuell kallelse till intervju kommer vi att efterfråga en publikationslista.

Upplysningar lämnas av enhetschef Elisabet Regner, tel 08-519 556 67.
Facklig företrädare för SACO är Jonas Lindwall, 08-402 30 21.
Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av Emelie Gloza, HR-specialist, 08-519 556 07.

Välkommen med din ansökan senast den 12 februari!

Statens Historiska Museer


Box 542811484 Stockholm
11455
Stockholm
Sverige
webbsida: shm.se
Jonas Lindwall, SACO-S
SACO-S
08-402 30 21
epost
publicerad: 2023-01-25
Antikvarie
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
webbsida: ansök här
sista ansökningsdag: 2023-02-12
erfarenhet: must have work_experience:Antikvarie - erfarenhet efterfrågas
Källa: ArbetsAnnonser.se