Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Doktorand till projekt om smärtbedömning hos kor

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB, https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anatomi och histologi, fysiologi och biokemi.
Institutionens undervisning och forskning rör huvudsakligen sport- och sällskapsdjur, livsmedelsproducerande djur samt försöksdjur.
Forskningen spänner från molekylära och cellulära mekanismer till hela djurets struktur och funktion, samt hur detta påverkas av fysiskt arbete, produktion, stress, genetiska förutsättningar, skötsel, relationen till människor och andra miljöfaktorer samt sjukdomar.
Institutionen har ett stort utbildningsansvar i alla fakultetens djurprogram såsom veterinärprogrammet, djursjukskötarprogrammet, djur och hållbarhetsprogrammet, livsmedelsprogrammet inklusive agronomprogrammen.
Institutionen är placerad i Uppsala.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Projektet:
Välfärden hos våra kor är viktig och kor drabbas ofta av olika sjukdomar som mastiter och ortopediska skador.
Detta ger upphov till smärta med minskad välfärd som följd.
Att tidigt upptäcka olika sjukdomstillstånd är viktigt för att förbättra välfärd och produktion och för att kunna sätta in rätt behandling.

För att kunna identifiera kor som har ont kan man studera dess beteende men även ansiktsuttryck kan vara viktiga.
Detta har gjorts på människa och många andra djurarter men vi saknar en hel del kunskap om hur kor kan och förändrar sitt ansiktsuttryck när de får ont.

Detta doktorandprojekt syftar till att studera ansiktsuttryck och beteenden hos kor med olika typer av smärta samt att identifiera vilka muskler och hur de aktiveras i kons ansikte när de får ont.
Projektet innebär också datainsamling, signalanalys och statistisk bearbetning av data.
Den forskarstuderande skall arbeta under handledning av Marie Rhodin, Elin Hernlund och Pia Haubro Andersen.
Medverkan i undervisning kommer också vara aktuellt.

Kvalifikationer:
Veterinärexamen och rätt att utöva veterinäryrket i Sverige liksom goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Erfarenhet av klinisk verksamhet, objektiv rörelseanalys och smärtbedömning på kor är meriterande.
Även tidigare undervisningserfarenhet är meriterande.
God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med andra.
Stor vikt kommer därför att fästas vid personliga egenskaper.
Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram; personliga referenser samt en intervju.

Placering:
Uppsala

Försörjningsform:
Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:
Efter överenskommelse och antagning till forskarutbildning, dock senast 1/3-2023

Ansökan
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-02-07.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska.
Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv.
Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor.
Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Källa: ArbetsAnnonser.se

Sveriges Lantbruksuniversitet


Box 7087
75007 Uppsala
Sverige
webbsida: slu.se
Marie Rhodin, Universitetslektor
018-672194
epost
publicerad: 2023-01-25
Doktorand
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2023-02-07
erfarenhet: must have work_experience:Doktorand - erfarenhet efterfrågas