Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Förskollärare till Herresta förskolor

Herresta förskolor är en enhet som består av fyra förskolor, Barken, Dalen, Draken och Parkvägen.
Förskolorna är centralt belägna i den expansiva Barkarbystaden och integrerade i flerfamiljshus.
De har egna gårdar samt närhet till natur.


I januari 2023 kommer en permanent flytt att ske då förskolan Dalen står på ett tillfälligt bygglov som upphör.
Dalen kommer då att flytta till nya förskolan Viggen och kommer att utöka med två avdelningar samt vara för ca 120 barn.

Alla förskolorna har personal med utbildning i TAKK (tecken som stöd), Före Bornholm och arbetar projektinriktat med stort fokus på språkutvecklande arbetssätt.
Alla kommunens skolor och förskolor deltar i Skolverkets utvecklingsarbete för Nyanländas lärande.

Enheten har fyra utvecklingsdagar per år då förskolorna är stängda.
Vi har återkommande workshops och interna fortbildningar.

I Järfälla har vi en framtagen strategi för ökad kvalitet i Järfällas förskolor.
Den är uppdelad i fyra strategiska områden:
- Kompetens i förskolans alla led.
(Ett av delmålen är minst en förskollärare per 15 barn.)
- Organisera förskolan så att förutsättningar finns för att främja lärande och trygghet.
- Väcka barns nyfikenhet och lust till lärande.
- Ett aktivt kvalitetsarbete i förskolan.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker förskollärare som vill vara med och starta samt bygga upp en verksamhet med nya kollegor i en ny miljö.


Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor och skapar en pedagogisk lärmiljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt säkerställer att barnen erbjuds en trygg omsorg.
Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål.


Du organiserar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, där barnens utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att säkerställa kvalitén.
På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet, enskilt och tillsammans med andra, samt håller dig uppdaterad och tar tillvara på ny forskning och händelser i omvärlden.


Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors agerande.
Det är viktigt att du skapar en god relation till barn, vårdnadshavare och kollegor, som karaktäriseras av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som:

•Ledarskap: är en pedagogisk ledare för arbetslaget som leder, motiverar, skapar delaktighet och förutsättningar för ett kollegialt lärande.


•Samarbetsförmåga: lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor i arbetslaget, om själva kunskapsuppdraget samt välja metoder för att nå uppsatta mål

•Relationsskapande: Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.
Tar kontakt med barn och vårdnadshavare och kan bygga upp och upprätthålla en trygg relation

•Strukturerad: planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Sätter upp och håller tidsramar.

•Lojal: har en positiv attityd till ditt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer.


•Kulturell medvetenhet: Förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Medveten om hur de egna värderingarna påverkar och styr ditt sätt att agera och reagera.


•Jämställt förhållningssätt: Visar förståelse för kvinnors och mäns/flickors och pojkars olika förutsättningar i samhället.
Bemöter alla på ett likvärdigt sätt och agerar för att främja likabehandling i fråga om t.ex.
resurser, möjligheter och tillgänglighet

Krav:
• Högskoleexamen
• Förskollärarlegitimation

Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom förskola
• Utbildning i Före Bornholm
• Utbildning i TAKK
• Erfarenhet av utomhuspedagogik eller lärande för Hållbar utveckling

I Järfälla Kommun kan du utveckla dig själv och dina kunskaper och kompetenser via interna kurser och kompetensutveckling för att ta dig längre i din karriär, det kan vara allt ifrån nätverk, utbildningssatsningar, föreläsningar, arbetsmiljöutbildningar, planerings- och utvecklingsdagar.
De flesta av våra skolor och förskolor ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken så det är lätt och smidigt att ta sig till och från arbetet.
Som anställd i Järfälla Kommun får du tillgång till olika förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning dag innan röd dag samt ledig på klämdagar utifrån verksamhetens behov.

Till din hjälp i det pedagogiska arbetet finns bland annat ett kommunövergripande resursteam, Järfälla barn- och elevhälsa med förskole-och skolstöd bestående av bland annat specialpedagog och psykolog samt Järfälla Språkcentrum där kommunens modersmålsundervisning och mottagande av nyanlända elever är organiserat.

På våra förskolor arbetar människor med olika erfarenheter, kunskaper och bakgrunder och för oss är det viktigt att ta vara på allas kompetenser.


ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt.
Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Järfälla kommun


Järfälla
17780 Järfälla
Sverige
Beatriz Flores Bravo, Rektor
Rektor
epost
antal lediga platser: 2
publicerad: 2022-09-22
Lärare i förskola/Förskollärare
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: A1159303
ansök här
sista ansökningsdag: 2022-10-06
erfarenhet: must have work_experience:Lärare i förskola/Förskollärare - erfarenhet efterfrågas