Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Biträdande universitetslektor i Miljömanagement och miljöteknik

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet.
Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden.
Alla roller är viktiga.
Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion.
Du behövs här.
Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer.
Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design.
Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle.
Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer.
Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Biträdande universitetslektor i Miljömanagement och miljöteknik med inriktning mot industriell symbios och hållbarhetsutvärdering

med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Tillsättningsprogram
Du kommer att arbeta på avdelningen för Industriell miljöteknik inom enheten för Industriell och urban symbios.
Avdelningens forskning fokuserar på hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändringar av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön.
Vi involverar också vanligen fler dimensioner av hållbar utveckling.
Denna forskning bedriver vi oftast i nära samverkan med företag och andra organisationer.
Bland annat studeras vid enheten befintliga industriella och urbana symbiosnätverk samt hur utveckling av den här typen av symbios kan stimuleras.
Vidare utformas och används metoder för hållbarhetsanalyser av exempelvis tekniska system och produkter.
I all forskning tillämpas en bred systemsyn och ett tvärvetenskapligt angreppsätt.
Avdelningens grundutbildning bedrivs inom ramen för både civilingenjörsutbildningar och flera andra utbildningsprogram samt i profileringar mot miljöteknik och miljösystemanalys inom civilingenjörsprogrammen Energi-Miljö-Management, Design och produktutveckling och internationella masterutbildningar.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning, forskning och samverkansprojekt, inom ramarna för existerande kurser och forskningsprojekt vid avdelningen för Industriell miljöteknik, enheten för Industriell och urban symbios, samt inom Biogas Solutions Research Center.
Du förväntas också bidra i arbetet med forskningsansökningar.


Dokumenterad vetenskaplig skicklighet av forskning inom området hållbarhetsutvärderingar och potentialstudier för biogaslösningar är särskilt meriterande för anställningen.
Vidare är det meriterande med vetenskaplig skicklighet avseende industriell och urban symbios.


Dokumenterad pedagogisk skicklighet rörande biobränslen och de bredare system som biobränslen produceras inom är särskilt meriterande för anställningen.
Pedagogisk skicklighet avseende industriell och urban symbios är meriterande.


Det är vidare meriterande att ha vana av samverkan med företag och offentliga organisationer i forsknings- och utbildningssammanhang.


Undervisningen och forskningen inom ramen för anställningen bedrivs på såväl svenska som engelska.
Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa samt bedriva forskning (inklusive publicera vetenskapliga artiklar/rapporter) på både svenska och engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet.
För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Linköpings Universitet


Linköpings universitet
58183 Linköping
Sverige
webbsida: liu.se
Olof Hjelm, Professor/avdelningschef
+46 13 285647
epost
publicerad: 2022-09-22
Biträdande universitetslektor
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2022-10-13
erfarenhet: must have work_experience:Biträdande universitetslektor - erfarenhet efterfrågas