Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Utredare psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa.
Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Vad ska du jobba med?
Som utredare hos oss kommer du att arbeta med flera av myndighetens regeringsuppdrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

I samverkan med kollegor kommer du att:

• medverka i planering, samordning, genomförande, uppföljning och återrapportering av myndighetens arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention,
• utveckla former och ansvara för dialog med aktörer på nationell, regional och lokal nivå om t.ex.
behov av kunskapsstöd,
• medverka i framtagande och spridning av olika typer av kunskapsunderlag, t.ex.
rapporter, webbtexter, utbildningsmaterial och faktablad.

I arbetet ingår också sedvanliga uppgifter för utredare på myndigheten, t.ex.
att svara på remisser, arbeta med omvärldsbevakning, kommunicera enhetens arbete i olika forum, delta i myndighetens nätverks- och arbetsgrupper samt medverka i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete.

Vem söker vi?

Krav för anställningen

Vi söker dig som har magisterexamen inom folkhälsovetenskap eller annat för tjänsten relevant ämnesområde.
Du har kunskaper om, och erfarenhet av utredningsarbete inom, folkhälsoområdet.
Du har vidare flerårig erfarenhet av självständigt, kvalificerat utredande eller samordnande arbete vid statlig myndighet.

Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga:

Mycket stor vikt läggs vid:

• erfarenhet av att ha ansvarat för att ha utvecklat former för intern och extern samverkan med, och mellan, aktörer på olika samhällsnivåer, t.ex.
myndigheter, kommuner/regioner samt det civila samhället, inom området psykisk hälsa och suicidprevention
• goda kunskaper om, och erfarenheter av, främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention
• erfarenhet av arbete med uppföljning, inklusive datainsamling, tolkning och presentation av kvantitativa data från undersökningar på lokal och regional nivå inom området psykisk hälsa och suicidprevention
• erfarenhet av att ha ansvarat för framtagande av rapporter, både avseende textinnehåll och redaktionellt arbete, och annan skriftlig och muntlig kunskapsspridning, exempelvis webbtexter, faktablad, utbildningar och presentationer vid konferenser och möten.

Stor vikt läggs vid:

• erfarenheter av kvalitativ datainsamling, exempelvis genom fokusgruppsintervjuer, och analys av kvalitativa data inom området psykisk hälsa och suicidprevention
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen såsom:

• strukturerat arbetssätt
• samarbetsförmåga och självständighet
• förmåga till helhetssyn.

Vikt läggs vid:

• erfarenhet av arbete i internationella samverkansprojekt inom området psykisk hälsa och suicidprevention
• erfarenhet av att arbeta med att utforma, bedöma och följa upp statsbidrag
• erfarenhet av att ta fram och publicera texter till webben via webbpubliceringssystem (som t.ex.
Episerver) samt arbeta med att sprida kunskap via sociala medier.

Vad gör enheten?
Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention ansvarar för myndighetens arbete med att sammanställa, analysera och förmedla kunskap med särskilt fokus på psykisk hälsa och suicid i hela befolkningen.
Vi bidrar till ökad kunskap om vad psykisk hälsa är, vad den påverkas av och hur den kan bli bättre.
Det gör vi i dialog med såväl samhällets aktörer som allmänheten.

Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?

Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad.
Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta.
Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten.
Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering.
Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.

Om anställningen

Du kommer att anställas som utredare med placering i Solna.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde är snarast enligt överenskommelse.
Befattningen innebär krigsplacering.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Johanna Ahnquist, telefon 010-205 28 91.

Fackliga företrädare är för SACO Raija Ahmed, telefon 010-205 26 64, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.

Ansökan

Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!

Ansök senast 2022-10-07 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 03505-2022-2.1.1#LI-DNI

Källa: ArbetsAnnonser.se

Folkhälsomyndigheten


Nobels väg 18
17182 Solna
Sverige
webbsida: folkhalsomyndigheten.se
publicerad: 2022-09-23
Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2022-10-07
erfarenhet: must have work_experience:Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning - erfarenhet efterfrågas