Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

HR-partner

Svedala kommun ligger mitt i Öresundsregionen med både Malmö, Lund och Köpenhamn inom nära räckhåll och med tågstationen ett stenkast från kommunhuset.
Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet.
Svedala är inne i en mycket expansiv fas och är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta.


Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamheter av högsta kvalitet.
I takt med att kommunen växer kommer vi att kraftsamla inom kompetensförsörjningsområdet och förstärker därför HR-enheten.
Vi söker nu två nya HR-kollegor som vill vara med och stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare.


Uppdrag
HR-enheten ansvarar för en personal- och lönepolitik som bidrar till en god service till kommunens 23 500 kommunmedlemmar och ett hållbart arbetsliv för 1600 medarbetande.

HR-enheten består av elva engagerade medarbetare som stödjer omkring 80 chefer såväl operativt som strategiskt via gemensamma, tydliga och transparanta HR- och löneprocesser.
Hos oss möts du av en arbetsplats med hög professionalitet, en hel del humor och stor portion hjälpsamhet.

Som HR-partner har du dubbla uppdrag.
Dels arbetar du nära, operativt och konsultativt i förhållande till kommunens chefer och deras specifika verksamhet, dels har du ett kommunövergripapande ansvar och är kommunens expert inom ett eller flera HR-områden.

I rollen som verksamhetsnära HR-partner arbetar du sida vid sida med de chefer som du har ett ansvar för att supporta.
Du stöttar, coachar och utmanar dem i deras vardag och bidrar på så sätt till att utveckla både ledar- och medarbetarskapet i kommunen.
Uppdraget innebär en proaktiv roll med regelbunden dialog med respektive chef där ni gemensamt identifierar behov av HR-relaterade insatser som leder till att verksamheten når sina mål.
Du stödjer chefer att agera och fatta beslut inom ramen för lagar, avtal och kommunens personalpolitik, alltid med fokus på vad som är bäst för kommunmedlemmarna.

I det kommunövergripande uppdraget som expert i ett eller flera HR-områden ansvarar du självständigt för att initiera, samordna, genomföra och kommunicera både specifika utvecklingsinsatser och årligen återkommande insatser.
Du håller processer uppdaterade och kvalitetssäkrade utifrån verksamhetens behov och med hänsyn till det som sker i omvärlden.
Vid större utvecklingsinsatser agerar du som projekt- eller processledare.
För att lyfta kommunens samlade kompetens inom området informerar och utbildar du chefer, medarbetare, kollegor, fackliga representanter och förtroendevalda.

De vakanta tjänsterna kommer att ha två olika kommunövergripande uppdrag.
En tjänst är inriktat mot arbetsmiljö- och hälsa och en tjänst mot kompetensförsörjning med fokus rekrytering.

Kompetens
Som HR-partner har du akademisk examen med inriktning mot HR eller motsvarande och har erfarenhet av att ha arbetat brett inom HR.
Du trivs att samarbeta med både kollegor och andra samarbetspartners, har modet att pröva nya arbetssätt för verksamhetens bästa och hanterar utmaningar genom att vara flexibel och lösningsorienterad.

Du är kommunikativ, välformulerad och tydlig både muntligt och i skrift.
Du arbetar gärna i team samtidigt som du tar ett självständigt ansvar för ditt expertområde.
Har du utbildning och erfarenhet av process- och projektledning är det en fördel.
Vi ser gärna att du har intresse för och erfarenhet av digitalisering inom HR.

HR-partner med inriktning arbetsmiljö och hälsa

I denna tjänst har du ett kommunövergripande ansvar för processer och arbetsmetoder med koppling till den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, rehabilitering samt aktivt arbete mot diskriminering i arbetslivet.
Du är kommunens kontaktperson mot företagshälsovården och försäkringskassa, ansvarar för IT-stöd med koppling till arbetsmiljö och rehabilitering och har en självklar roll som arbetsmiljöexpert i den kommunövergripande skyddskommittén.

En för kommunen ny och viktig del i uppdraget är att praktiskt stödja kommunens samtliga chefer i deras arbete att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser och välmående medarbetare där du bistår med arbetsmiljöutredningar och grupputvecklingsinsatser.

Utöver expertrollen inom arbetsmiljö och hälsa ingår det att vara ett nära stöd inom hela HR-området till cheferna inom något av våra verksamhetsområden.
Utöver våra generella kompetenskrav för HR-partneruppdraget söker vi till den här tjänsten dig som har lång erfarenhet och djup kunskap inom området arbetsmiljö och hälsa.

HR-partner med inriktning kompetensförsörjning fokus rekrytering

I denna tjänst har du ett kommunövergripande ansvar för processer och arbetsmetoder med koppling till profilering av kommunen som arbetsgivare, rekrytering och introduktion.
Du ansvarar för kommunens IT-stöd för rekrytering och kvalitetssäkrar verktyg och metoder för urvalstester.
För att kvalitetssäkra en kompetensbaserad rekrytering kommer fokus i uppdraget att vara att praktiskt stödja framför allt chefer inom verksamheterna Vård och omsorg samt Miljö och teknik i deras rekryteringsarbete.

Utöver expertrollen inom kompetensförsörjning med fokus rekrytering ingår det att vara ett nära stöd inom hela HR-området till cheferna inom något av våra verksamhetsområden.
Utöver våra generella kompetenskrav för HR-partneruppdraget söker vi till den här tjänsten dig som har ett brinnande intresse för, några års erfarenhet av och en djup kunskap inom rekryteringsområdet.

Arbetstid/varaktighet
Tillsvidare på heltid.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.


Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

Övrigt
Vi tillämpar löpande urval.


Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg.
Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension.
Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheten eller hemifrån.


Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.

Varmt välkommen med din ansökan!

Källa: ArbetsAnnonser.se

Svedala kommun


Åbjörngatan 7
23380 Svedala
Sverige
webbsida: svedala.se
Kim Nybble, HR-chef
040-626 8114
epost
publicerad: 2022-08-05
HR-specialist/HR-adviser
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2022-08-28
erfarenhet: must have work_experience:HR-specialist/HR-adviser - erfarenhet efterfrågas