Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Sygeplejerske


Vi har det hele!


Vi søger en Sygeplejerske til en fast stilling i Afdelingen for Urinvejssygdomme
afsnit 1, på Herlev Hospital.


Vi søger en sygeplejerske 32-37/timer til vores kirurgiske og urogeriatriske patienter.

Afdelingen er Nordeuropas største Urologiske afdeling og en af de fem urologiske
afdelinger i Danmark med speciale i robotassisteret cystectomi (fjernelse af blæren).

Urologi er læren om sygdomme i urinvejene og mandens kønsorganer.

Det er et overvejende kirurgisk speciale, som undersøger og behandler misdannelser
og sygdomme i nyrerne, urinlederne, blæren, urinrøret samt hos mænd
blærehalskirtlen (prostata) og pungens indhold.

Vi er en stor afdeling med 41 sengepladser og vores speciale er Blærecancer - Almen
urologi og akutte urinvejsten.
Afdelingen er opdelt i tre teams.

1, Et Team til vores blærecancer patienter som gennemgår de større robotassisterede
operationer.

Her fjernes patientens blære pga cancer eller andre sygdomme og der etableres et
reservoir af tarm.
Oftest en uro-stomi.

I dette afsnit er plejen standardiseret og her arbejdes efter principperne for accelerede
patientforløb.

2, Et Uro-geriatrisk Team hvor vi favner den ældre multisyge patient.
Denne gruppe af patienter er en stigende population og de har brug for en mere
multi-disciplinær tilgang, en tilgang som vi ønsker at imødekomme så alle aspekter af
patientens behov bliver set og taget i betragtning.

Plejen foregår i samarbejde med vores egen fastansatte fysioterapeut, stuegang ved
geriatrisk- og urologisk læge.
Udskrivelse planlægges og varetages af vores udskrivningskoordinator.

3, Et operations Team hvor det fungerer ligesom et dagkirurgisk afsnit.
Patienterne møder ind tilpasset deres operationstid, de gøres klar til operation og
efter operationen kan de ved velbefindende udskrives igen samme dag.

Så hos os kan du tilegne dig viden om såvel medicinske- som kirurgisk-urologiske
sygdomme og ligeledes viden om større/mindre kirurgiske indgreb.

Du bliver oplært i alle vores teams og vil efter endt oplæring rotere mellem dem.

Der kan ønskes længere perioder i et enkelt team mhp fordybelse.

Vi modtager akutte patienter hele døgnet samt planlagte operationspatienter.
Vi har fokus på veltilrettelagte og sammenhængende patient forløb, hvor vi ønsker
at optimere og udvikle det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring
patienten.

Det er vigtigt at du kan trives i en afdeling med uforudsigelighed og hvor
belægningen/belastningen kan veksle meget.

Personalet består af både meget erfarne samt nyuddannede sygeplejersker og
social- og sundhedsassistenter.
Vi lægger stor vægt på- og prioriterer at modtage og oplære nyansat personale samt
at inddrage dig i vores fælles sociale netværk, så der skabes en gensidig tillid, samt
at du føler dig tryg i at arbejde i afdelingen.

Du tilbydes et introduktionsforløb, som tager udgangspunkt i dine personlige og
faglige kompetencer samt tidligere erfaringer.

Efter introduktions- og oplæringsforløbet incl diverse kurser overgår man til
afdelingens lønbaserede kompetenceprogram.

Du vil hele vejen være i kyndige hænder hos din Mentor og hos afdelingens to
sygeplejespecialister.

Du ansættes til blandede vagter men kan vælge fortrinsvis dag- og aftenvagt - eller
dag- og nattevagt.

Du arbejder hver tredje weekend - alternativt hver 2 og hver 4 weekend.
Vagtbyrden ligger på 4-6 vagter på fire uger.
Du kan ønske dine vagter i Min Tid.
Vi tager altid hensyn til individuelle ønsker.

Arbejdstid:
32-37 timer/ugentligt.

Hvis du vil vide mere om afdelingen, er du er meget velkommen til at kontakte:
Afdelingssygeplejerske, Jane Meinung
Telefon: 3868 2256
Mail: jane.meinung.nielsen@regionh.dk

Oversygeplejerske, Kirsten Rud
Telefon: 3868 2258
Mail: kirsten.rud.01@regionh.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!!

Søg job

Ansøgningsfrist:
25 juli 2021.

"Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk
uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve
(Danskuddannelse 3, som svarer til 9 klasses afgangseksamen) eller som minimum
kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende
sprogkompetencer i dansk på anden vis.
Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver
af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation".


Følg afdelingen på vores Instagram-profil @urinvejssygdomme_HGH og få et
indblik i vores hverdag.

Det handler om liv:
Om at bringe liv til verden, redde liv og forbedre liv.
Det handler også om at skabe sammenhæng og tryghed for patienterne, så de føler
sig godt behandlet.

På Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstadens største akuthospital, træder
du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner.
Du bliver en del af noget større – forskning og behandling i international klasse –
et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre.

Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv.

Fakta:
- Herlev og Gentofte Hospital er regionens største akuthospital med 6.500 ansatte.

- Hvert år gennemføres 845.000 ambulante besøg, 114.000 indlæggelsesforløb,
  34.000 operationer.

- Hospitalet har 26 kliniske afdelinger.

- Hospitalet har et aktivitetsbudget på 5,1 mia kr.

- Hospitalet er ved at bygge nyt Kvinde-Barn-Center og Akuthus i Herlev.Källa: ArbetsAnnonser.se

Herlev Hospital

Kildegårdsvej 28
2900 HELLERUP
Danmark
webbsida: herlevhospital.dk
publicerad: 2021-07-14