Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Skolsköterska till Nya Skolan Pettersberg

Vi söker dig som har sjuksköterskelegitimation och specialistutbildning med examen som skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska motsvarande minst 60 hp.

Vi vill att du kan arbeta strukturerat och planerar ditt arbete.
Tjänsten som skolsköterska kräver samarbetsförmåga och att du är trygg i din roll.
Är du som person, dessutom lösningsorienterad och har ett relationellt förhållningssätt kan du vara den vi söker.

Du kommer att ingå i skolornas elevhälsoarbete, där det huvudsakliga syftet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt undanröja hinder för lärande.

Elevhälsans medicinska insats består av skolsköterskor och skolläkare.
Som medarbetare i elevhälsan arbetar du evidensbaserat med främjande och förebyggande elevhälsoarbete för att skapa tillgängliga lärmiljöer och undanröja hinder i lärandet för Nya Skolans elever.
Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner inom elevhälsan samt på skolan och i samverkan med skolledning, elever och vårdnadshavare.

Arbetet som skolsköterska är varierande och stimulerande.
Du erbjuder och vaccinerar enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet samt utför hälsobesök utifrån basprogram för skolhälsovården.
Dessutom erbjuder elevhälsans medicinska insats enklare sjukvårdsinsatser samt medverkar vid skolläkarmottagning.
Du samverkar med övriga vårdinstanser och skriver vid behov remisser.
Du bidrar med din medicinska kunskap på både organisations-, grupp- och individnivå.

I arbete som skolsköterska ingår även ansvarsuppgifter i PMO admin.
Därför är vana av arbete i PMO admin meriterande.

Du stödjer skolornas pedagogiska arbete och deltar regelbundet i skolornas lokala elevhälsoteam, samt följer den verksamhetsplan och det årshjul som har upprättats för elevhälsans medicinska insats.

Tjänsten är på 100% med arbetsplats på både Nya Skolan Pettersberg i Trollhättan samt Nya Skolan i Lilla Edet med start enligt överenskommelse.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och rekrytering sker löpande.

Pedagogerna på Nya Skolan

Våra pedagoger arbetar i arbetslag där man har ett gemensamt ansvar för alla elever som ingår i arbetslaget.
När eleverna är i skolan är pedagogerna i verksamheten.
På eftermiddagarna förbereder, dokumenterar och planerar pedagogen verksamheten tillsammans med sitt arbetslag.

Holistisk syn

Pedagogiskt arbetar vi med helheter.
Vi vill lära barnen att se sammanhang och att utveckla ett medvetet och reflekterat tänkande.
Vi arbetar ämnesövergripande och hittar gärna nya, kreativa vägar, för att stimulera elevernas sökande efter kunskap.

Värdegrund

Ledorden är "Det ska kännas bra i magen" och pedagogerna har en gemensam syn på den värdegrund, som ska prägla verksamheten.
Den gemensamma synen kallar vi "Nya Skolan-andan", där fokus ligger på :

• Tillhörighet & Trygghet

• Självkänsla & Självförtroende

• Engagemang & Bekräftelse

• Struktur & Ordning

• Ramar & Regler

Du ska ha insikt i skolans styrdokument och de lagar som styr skolans verksamhet.
Vi ser att du är en öppen person som är lugn och trygg i dig själv och där samarbete ses som en självklarhet då vi arbetar i arbetslag och projektform.

Du är positivt inställd till utveckling av verksamheten och den pedagogiska miljön.
Du är kreativ, initiativtagande och självgående samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.

Pedagoger på Nya Skolan arbetar i team, delar ansvaret och hjälper varandra.

Nya Skolan arbetar med åldersintegrerade grupper.
Indelningen är flexibel och anpassas efter pedagogiska behov och barnens intresse och mognad.
Tillsammans skapar vi en atmosfär där kunskap är kul och lärande är ett spännande äventyr.
Pedagogiskt arbetar Nya Skolan med helheter, att lära barnen att se sammanhang, att utveckla ett medvetet och reflekterande tänkande.
Vi arbetar ämnesövergripande och hittar gärna nya, kreativa vägar för att stimulera barnens sökande efter kunskap.
Det handlar om att i alla lägen ta till vara barnens naturliga drivkraft - nyfikenheten.

Elev och lärare sätter gemensamt upp mål för vad eleven ska göra varje vecka.
Utgångspunkten är att eleven är delaktig i sitt eget lärande.Källa: ArbetsAnnonser.se

Nya Skolan Trollhättan AB


Pettersbergvägen 1
46153 Trollhättan
Sverige
webbsida: nyaskolan.se
Beata Szwoch
Skolchef
0520-520200
epost
publicerad: 2022-01-14
Skolsköterska
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: Skolsköterska Nya Skolan Pberg
epost
sista ansökningsdag: 2022-02-13
erfarenhet: must have skill:Distriktssköterskeutbildning
must have skill:Legitimation som sjuksköterska
must have skill:Legitimation som distriktssköterska
nice to have work_experience:Skolsköterska - 1-2 års erfarenhet