Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Rektor Gransäterskolan

Om arbetsplatsen
Hos oss på Barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo kommun får du kollegor som delar sin kompetens med dig.

Ledarskapet är kommunikativt och tillitsfullt.
Med glädje och professionellt engagemang samarbetar vi för goda relationer, möjligheter och utvecklande lärmiljöer för barn och elever och för dig som medarbetare.
Barn och utbildningsförvaltningen har ansvaret för verksamheterna inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, kommunens elevhälsoenhet samt gymnasie- och vuxenutbildning.

Som rektor på grundskolan får du möjligheten att leda din skola men också att tillsammans med andra rektorer leda utveckling framåt.
Grundskolorna i Håbo strävar efter att fortsätta ligga i framkant.
Vi är en organisation med korta kommunikationsvägar och medarbetare med hög kompetens.
Grundskolorna i Håbo har en samarbetande och tillitsfull organisation där vi lär tillsammans och av varandra.

Rektor till Gransäterskolan F-9

Vi söker en engagerad rektor till Gransäterskolan, en skola med ca 480 elever i åk F-9.

Som rektor innebär ditt arbete att leda, utveckla och företräda Gransäterskolan.
Du ska, utifrån övergripande mål, grundskolans styrdokument och riktlinjer, utveckla tydliga mål för verksamheten i dialog med medarbetare.
Vi söker en ledare som är nytänkande och inspirerar till pedagogisk utveckling, som stödjer och stimulerar medarbetare att utveckla en modern skola.

Om skolan

Gransäterskolan ligger i Bålsta i Håbo kommun, med närhet till naturområden och friluftsaktiviteter.
På skolan finns en kommungemensam särskild undervisningsgrupp kallad Aspen.
Där går ca 35 elever i olika årskurser som har stort behov av stöd inom autism-spektrum.
Gransäterskolan har ett välfungerande elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare och specialpedagog.

För att skapa den allra bästa inlärningsmiljön för både elever och personal, ska Gransäterskolan vara en positiv arbetsplats som genomsyras av kreativitet, flexibilitet, nyfikenhet och glädje.
Vi är alla lärande individer som ansvarar för att ha ett dynamiskt mindset till arbetet med våra elever.Gransäterskolans prioriterade mål för läsåret 2021/22 är:

Höja närvaron bland våra elever.

Öka den upplevda tryggheten och trivseln i skolans olika utrymmen.

Öka den upplevda studieron på samtliga lektioner.

Utveckla undervisningen i läsförståelse och matematik i syfte att höja måluppfyllelsen.

Göra skolans lärmiljöer mer tillgängliga för alla.

Utveckla lektionskvaliteten genom bl a arbete med lektionsstrukturen.

Höja måluppfyllelsen och meritvärden
Budget i balans.


Dina arbetsuppgifter
Utbildningsverksamheten i Håbo kommun står inför många spännande utmaningar som syftar till att skapa en modern skola i toppklass.

Som rektor för Gransäterskolan kommer du, tillsammans med biträdande rektor, att vara både delaktig och drivande i arbetet att främja en sammanhållen och likvärdig utbildning – från förskoleklass tills dess att eleven lämnar grundskolan.

Du är direkt underställd verksamhetschefen för grundskolan och ingår i dennes ledningsgrupp tillsammans med de andra sju rektorerna.
Som rektor företräder, leder, utvecklar och följer du upp ditt arbete på skolan.

Vi söker dig som är en nytänkande och inspirerande pedagogisk ledare.
Du har en mycket god förmåga att stödja dina medarbetare och att skapa en hållbar och tillitsfull organisation.

Som rektor arbetar du tillsammans med din ledningsgrupp för en långsiktig personalplanering med fokus på att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
En central del är därmed att aktivt arbeta för att skapa en hållbar organisation med god arbetsmiljö och hållbara uppdrag.
Det ska vara attraktivt att vara medarbetare i Håbo kommun!Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom förskola/skola, statlig rektorsutbildning samt flera års erfarenhet av att som rektor ta ansvar för både personal, budget och verksamhet.
Andra ledarskapsutbildningar är meriterande.

Du tar initiativ till att utveckla effektiva och genomförbara lösningar med målet att skapa förutsättningar för våra elever.
Du har eleven i fokus och arbetar för en tillgänglig lärmiljö för alla.

Du har en god förmåga och uthållighet när det gäller att planera en komplex verksamhet, utifrån ett helhetsperspektiv och en hållbar ekonomi.
Du har även erfarenhet av att arbeta med att tolka styrdokument som skollag, läroplan och riktlinjer och avtal.
Du har också förmågan att omsätta skolans styrdokument i kommunens styr- och ledningssystem, för att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att utveckla verksamheten.

Du är en chef som är kommunikativ, tydlig och relationsskapande.
Du arbetar aktivt för att skapa delaktighet och arbetsglädje.

Det är ett krav att du har god skriftlig och muntlig förmåga i svenska språket.

Vidare ser vi att du har god datorvana, liksom erfarenhet av att arbeta i olika system och i Officepaketet.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara.
Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

I tillsättningen av den här tjänsten lägger vi stor vikt vid personliga egenskaperVi söker dig som
Vi söker dig som har en tydlig målbild över vad du vill åstadkomma som rektor, och som ser vikten av samverkan med din personal och kollegor för nå uppsatta mål.


Om Håbo kommun

Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort.
Vi är 22 000 invånare och fortsätter att växa.
Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna.
Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter.
I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till inflytande och utveckling.
Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter.
För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Håbo kommun


Centrumleden 1
74680 Håbo
Sverige
publicerad: 2022-01-14
Rektor
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: 2022/19
ansök här
sista ansökningsdag: 2022-02-14
erfarenhet: must have work_experience:Rektor - erfarenhet efterfrågas