Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Vi söker en Portföljanalytiker

Vi söker nu efter dig som med entusiasm och känsla kan växla in i en av Stockholm Exergis viktigaste roller inom planering av täckningsbidrag och ekonomisk optimering av verksamheten.
Vår nuvarande produktionsanalytiker vill gärna gå i pension om ungefär ett år, vi vill gärna träffa dig som är sugen på att ta över det spännande uppdraget! Du får en central roll på bolagets spännande resa mot klimatneutralitet.

Rollen innebär att du

- Ansvarar för att skapa tillståndsmässigt, ekonomiskt, hållbarhetsmässigt och optimala produktionsplaner på horisonten mellan 30 dagar upp till 6 år, för hela Stockholmssystemet med närmare 12TWh fjärrvärmeenergi, el- och kylaproduktion.

- Leder planeringsarbetet, sammankallar till och håller i möten samt vidareförmedlar resultaten på ett pedagogiskt sätt till relevanta delar inom organisationen.

- Tillförskaffar dig djup kunskap om affären och råvarumarknaderna, med vilken du aktivt rådger organisationen och verka för ekonomisk optimering av verksamheten.

- Arbetar tillsammans med ekonomi och delar av bolagsledningen för att skapa realistiska men optimala affärsplaner och budgetar, inkluderande energibalanser från produktionsplaneringen och priser från dina kollegor.

- Utför känslighetsanalyser och riskbedömningar för olika scenarier syftande till att hitta ekonomiska utfallsrum.

- Ansvarar för rapportering av de försörjningsrelaterade marknadsriskerna till Risk Manager och/eller bolagsledning inklusive redogörelse för utvecklingen.

- Upprättar beräkningar för bolagets försäkringsskydd, s.k.
Expected Maximum Loss-beräkning.

- Är en aktiv deltagare i framtagandet av mandat och handelsutrymme(s.k.
"swimlanes") för energihandelsverksamheten.

- Driver och underhåller goda relationer med prpduktionssamarbetspartners genom etablerade forum

- Arbetar löpande med att utveckla organisationens kapabiliteter utifrån planerings- och riskhanteringsperspektivet.Källa: ArbetsAnnonser.se

Stockholm Exergi AB


Jägmästargatan 2
11542 Stockholm
Sverige
webbsida: stockholmexergi.se
publicerad: 2021-11-25
Verksamhetsanalytiker
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-11-30
erfarenhet: nice to have work_experience:Verksamhetsanalytiker - 2-4 års erfarenhet