Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Universitetslektor i medicinsk strålningsfysik (tidsbegränsad anställning)

vid Fysikum.
Sista ansökningsdag: 2021-12-04.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk.
Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel.
Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

Ämne/ämnesbeskrivning
Medicinsk strålningsfysik.
Ämnet omfattar strålkällor med medicinska tillämpningar, strålskyddslära med omgivningsradiologi och strålterapeutisk fysik och biologi.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning på grund-, avancerad och forskarnivå, samt administration.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i medicinsk strålningsfysik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.


Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Vikt tillmäts dessutom administrativ förmåga samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Särskilt meriterande är:
Erfarenhet av undervisning och administration på grund- och avancerad nivå inom sjukhusfysikerprogram, särskilt med avseende på introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi och strålningsdosimetri.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser 20 % deltid och är tidsbegränsad till två år.
Tillsättning snarast eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Iuliana Toma-Dasu, tfn 072-147 42 57, iuliana.livia.dasu@fysik.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Stockholms Universitet


106 91 Stockholm
10691 Stockholm
Sverige
epost
webbsida: su.se
epost
publicerad: 2021-11-25
Universitets- och högskolelektor
6 månader eller längre
Deltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
epost
sista ansökningsdag: 2021-12-04
erfarenhet: must have work_experience:Universitets- och högskolelektor - erfarenhet efterfrågas