Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Universitetslektor i psykologi (tidsbegränsad anställning)

vid Psykologiska institutionen.
Sista ansökningsdag: 2021-12-06.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi.
Över 1 000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå.
Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och har under höstterminen 2021 flyttat från nuvarande lokaler i Frescati hage till det nybyggda universitetsområdet Albano.

Ämne/ämnesbeskrivning
Psykologi – särskilt arbets-och organisationspsykologi

Arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå.
Undervisning och kursansvar ges huvudsakligen inom i arbets-och organisationspsykologi men kan ges också inom andra inriktningar av psykologi.
I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, undervisning, handledning och examination.
Den sökande förväntas också i mån av utrymme engagera sig i pedagogiskt utvecklingsarbete.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska från början av anställningen.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt kommer att ges bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet, samt därefter bedömningsgrunderna för vetenskaplig skicklighet.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till aktuella erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.
Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt främst att läggas vid aktuella forskningsmeriter inom arbets-och organisationspsykologi.
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs även vid dokumenterad administrativ skicklighet samt dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete inom arbets- och organisationspsykologi.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser deltid (50 %) och är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Laura Ferrer Wreder, tfn 08-16 38 98, laura.ferrerwreder@psychology.su.se, och av prefekten, professor Fredrik Jönsson, tfn 08-16 38 76, fredrik.jonsson@psychology.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren via hr@psychology.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Stockholms Universitet


Stockholms universitet
10691 Stockholm
Sverige
epost
webbsida: su.se
epost
publicerad: 2021-11-25
Universitets- och högskolelektor
6 månader eller längre
Deltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
epost
sista ansökningsdag: 2021-12-06
erfarenhet: must have work_experience:Universitets- och högskolelektor - erfarenhet efterfrågas