Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Enhetschef naturskyddsenheten

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling.
Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning.
I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra.
Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet.
Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.


På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer.
Landshövdingen är chef för länsstyrelsen.
Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef ansvarar du för att enhetens verksamhet bedrivs effektivt och med god kvalitet.
Du ansvarar för verksamhetsplan och budget samt för uppföljning och utvärdering av enhetens verksamhet.
Du leder och utvecklar personal och ansvarar för arbetsmiljön vid enheten.
En viktig uppgift är att säkerställa att samarbetet med övriga enheter fungerar effektivt och med hög kvalitet.
Du verkar också för att länsstyrelsens mål och policys följs inom enheten och du är en förebild vad gäller länsstyrelsens personalpolitiska värdegrund.
Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Du leder en enhet vars uppdrag är att bidra till bevarande av biologisk mångfald och att skapa områden för friluftsliv.
Enheten arbetar med direkta åtgärder för hotade arter och har till uppgift att skydda natur.
På enheten bedrivs även arbete riktat mot att främja vilda pollinatörer och motverka invasiva arter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleutbildning med för tjänsten relevant inriktning inom till exempel naturvetenskap.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet samt erfarenhet av områdesskydd och /eller åtgärdsprogram för hotade arter vid länsstyrelse eller annan myndighet.
Du är van att driva och agera i frågor med komplexa frågeställningar och är inriktad på att åstadkomma resultat.
Som ledare är du trygg, lyhörd, engagerad och drivande med förmåga att inspirera och samla medarbetare mot ett gemensamt mål.
Du är tydlig i din kommunikation och har samtidigt en förmåga att lyssna.
Du skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö genom prestigelöshet, engagemang och tillit.
Du har förmågan att tillvarata medarbetarnas kompetens och representerar verksamheten på ett gott sätt.


Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.


Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas.
I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.


Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.
Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill.
Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Källa: ArbetsAnnonser.se

Länsstyrelsen i Uppsala län


751 86 Uppsala
75186 Uppsala
Sverige
publicerad: 2021-11-25
Kontorschef, offentlig förvaltning
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: 112-8612-21
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-12-16
erfarenhet: must have work_experience:Kontorschef, offentlig förvaltning - erfarenhet efterfrågas