Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Universitetsadjunkt i cell- och molekylärbiologi, vikariat

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet.
Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden.
Alla roller är viktiga.
Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion.
Du behövs här.
Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet.
Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.

Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetsadjunkt i cell-och molekylärbiologi
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ämnesområde
Cell-och molekylärbiologi

Beskrivning av ämnesområdet
Inom cell- och molekylärbiologi studeras biologiska processer i kroppens celler, kopplade till cellens signalering, struktur och funktion.
Vidare studeras hur genetiskt uttryck regleras och mekanismer för sjukdomsutveckling.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete.
Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.
Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Denna anställning är ett vikariat på sex månader, i vilket ingår att undervisa på flertalet av våra utbildningar utifrån behov inom de grundläggande ämnena, med specifikt fokus på cellbiologi, varför vi efterfrågar en bred ämnes­kompetens inom detta ämne.
I anställningen kan ingå att ha kursansvar, ge föreläsningar samt ansvara för och kvalitetssäkra laborativa moment.

Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap ses som meriterande vid tillsättningen av anställningen.

Undervisningen sker till största delen på svenska men kan även förekomma på engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål.
Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Tillträde 1 februari 2022, eller snarast enligt överenskommelse Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.
Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 december 2021.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Linköpings Universitet


Linköpings universitet
58183 Linköping
Sverige
webbsida: liu.se
Helena Jonsson, HR-partner
013-28 66 89
epost
publicerad: 2021-11-25
Universitets- och högskoleadjunkt
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-12-17
erfarenhet: must have work_experience:Universitets- och högskoleadjunkt - erfarenhet efterfrågas