Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Vi söker logistikutbildare inom IT-stöd för produktionslogistik i Linköp...

Vi på Miljonbemanning söker dig för kundsräkning som vill lära ut dina kunskaper inom IT och produktionslogistik.
Du ska brinna för att hjälpa studerande att utvecklas inom området.
Är nedanstående kursinnehåll något för dig håll då inte igen att söka.

Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens syfte är att förse den studerande med grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnet informations- och kommunikationsteknik (IKT) ur ett logistikperspektiv.
Under kursens gång fokuseras IKT:s roll i en industriell verksamhet, i kombination med en överskådlig introduktion i ämnet stödjande IT-system.
Målet med kursen är att den studerande ska ha förståelse för IT-logistik, samt kunna redogöra för hur IT-verktyg kan användas som stöd för produktionslogistiska arbetsuppgifter.
Den studerande ska ha grundläggande kunskaper om olika informations- och affärssystem som stödjer försörjning, produktion och distribution av varor.

Den moderna IT-infrastrukturen och logistik

Informations-/kommunikationsteknik och affärsnytta

Introduktion till affärssystem/ES/ERP-system

MPS och WMS-lösningar i affärssystem

Behovsplanering med hjälp av IT-stöd

IT-stöd för lagerstyrning, inköp, produktion och distribution

Tekniker, metoder och verktyg som stödjer logistikprocesser

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

Kunskaper om/i:

- Den moderna IT-infrastrukturen och logistik
- Informations-/kommunikationsteknik och affärsnytta
- Introduktion till affärssystem/ES/ERP-system
- MPS och WMS-lösningar i affärssystem
- Behovsplanering med hjälp av IT-stöd
- IT-stöd för lagerstyrning, inköp, produktion och distribution
- Tekniker, metoder och verktyg som stödjer logistikprocesser
- E-logistik och E-handel, webbanpassade IT-stöd

Färdigheter i att:

Söka, samla och utvärdera information i relevanta IT-system

- Skapa underlag för material- och produktionsstyrning i ett MPS-system
- Generera rapporter och utskrifter relaterade till order-till-leveransprocessen

- Identifiera och analysera relevanta IKT-problem, samt föreslå lösningar och förbättringsförslag.

Kompetenser för att:

- På en grundläggande nivå hantera IT-tekniker, metoder och verktyg relaterade till produktionslogistiska arbetsuppgifter
- Tillämpa, värdera och tolka information vid utformning, planering och styrning av materialflöden med hjälp av IT-stöd
- Jämföra alternativa lösningar i samband med val och implementation av IT-tekniker

Former för kunskapskontroll
Inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Betygsskalor

För kursen används betygsskalan Icke godkänt (IG), Godkänt (G) och Väl godkänt (VG).

Betygskriterier

Icke godkänt (IG)
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen.

Godkänt (G)
Den studerande har nått samtliga mål för kursen.

Väl godkänt (VG)

Den studerande har nått samtliga mål för kursen.
Den studerande kan dessutom

- Självständigt ta fram och utvärdera information i relevanta IT-system
- Analysera, och värdera information vid utformning, planering och styrning av materialflöden med hjälp av IT-stöd
- Se samband och värdera alternativa lösningar vid val och implementation av IT-teknik

Utbildning:Logistiker - Linköping
Utbildningskod: LOG20LIN
Ort: Linköping
Studieform: Platsbunden
Studietakt: Helfart
Kurs: IT-stöd för produktionslogistik
Antal YH-poäng: 15 yhp
Max antal deltagare: 40 st

Lärarledd tid vid Platsbunden:
Vecka: 3-5, 2022
Schema: 2 dagar, jämnt fördelat över perioden enligt överenskommelse med utbildningsledare.
Antal dagar: 6 dagar

Källa: ArbetsAnnonser.se

Miljonbemanning AB


Linköping Travel Center
58222 Linköping
Sverige
webbsida: miljonbemanning.se
Rekryteringsavdelningen
0840022750
epost
publicerad: 2021-11-25
Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
11 dagar - upp till 3 månader
Deltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
sista ansökningsdag: 2022-05-14
erfarenhet: must have work_experience:Lärare i gymnasiet - yrkesämnen - erfarenhet efterfrågas