Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Doktorand inom industriell teknik i projektet: Hållbar eller segregerad?

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället.
Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: industriell teknik, kvalitetsteknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har en stark och internationell forskningsmiljö och har ungefär 100 anställda med forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland.
Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala.
För mer information, se https://www.cie.uu.se.


Projektbeskrivning: En utmaning i dagens energiomställning mot ökad hållbarhet är att tillgänglighet till teknik för förnybar energi inte är jämnt fördelad mellan olika socioekonomiska grupper, vilket kan leda till sociala konflikter.
Projektets syfte är att öka kunskapen om hur energigemenskaper (EG) kan användas som redskap för att planera för en mer inkluderande, jämlik och effektiv energiomställning.
Begreppet EG används för att beskriva ett nätverk av lokala producenter och konsumenter.

Projektets mål är att ta fram ny kunskap om (a) avsikter, strategier och eventuella intressekonflikter hos nyckelaktörer inom offentlig politik och planering att styra och organisera EG-er, (b) interna villkor, underlättande och hindrande faktorer för skapande och organisering av EG-er, (c) möjligheter för EG-er att reducera energisegregation.
Inom projektet utvecklas även praktiska råd för samhällsplanerare och därmed bidra till ökad kvalitet i beslutsfattandet vad gäller energiomställningen i Sverige.
Projektet involverar forskare inom samhälls- och teknikvetenskaper vid Uppsala universitet och samhällsplanerare vid Uppsala kommun.

Denna specifika doktorandtjänst är ämnesmässigt formellt inom industriell teknik och särskilt inom hållbar systemomställning.
Doktorandprojektet är dock i praktiken tvärvetenskapligt och kommer teoretiskt sett främst att handla om teknik och samhälle i samverkan, teknik i energisystem, samhällsplanering, samhälleliga styrmekanismer, individuella och organisatoriska incitament samt förändringsledning.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser.
Doktorandens forskningsfokus kommer att ligga på att ta fram empiri och analysera fallstudier av befintliga och planerade EG-er.
Detta i stor utsträckning genom intervjuer.
Arbetet innebär även att studera och syntetisera tidigare forskning, göra policyanalys och bidra till utveckling av den vetenskapliga teorin inom området.
I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Som sökande till denna tjänst ska du ha en civilingenjörsexamen alternativt masterexamen i system i teknik och samhälle, industriell ekonomi, industriell ledning och innovation, hållbar systemomställning, hållbar utveckling, företagsekonomi eller motsvarande.
Du har god kunskap om kvalitativa metoder (t.ex.
intervjuer, policyanalys) och grundläggande förståelse för kvantitativa metoder (t.ex.
analys av enkätdata).
Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig svenska och engelska och krävs.

Övrigt/meriterande: Meriterande är dokumenterad kunskap eller praktisk erfarenhet inom hållbarhet och närmare bestämt inom hållbar energiomställning.
Meriterande är även studier av offentlig dokumentation, arkivstudier och policyanalys.
Du bör vara ambitiös, produktiv och ha ett starkt intresse för vetenskap och teknik såväl som samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor.
Personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera med andra forskare både nationellt och internationellt är mycket viktigt.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i http://regler.uu.se/..

Ansökan: Din ansökan önskas innehålla:

- Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.
- CV (max 2 sidor)
- En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.
- Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, som t ex publikationer, som du önskar åberopa.
- Namn och kontaktuppgifter till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig.
Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 17 januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare Klas Palm, klas.palm@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/3486.


Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Uppsala Universitet


Box 256
75105 Uppsala
Sverige
publicerad: 2021-09-17
Civilingenjör, teknisk fysik
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: UFV-PA 2021/3486
ansök här
epost
sista ansökningsdag: 2021-10-15
erfarenhet: