Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Intendent till Sjumilaskolan

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur.
Vi bryr oss om våra elever och varandra.
Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer.
Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige.
Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen.
I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan.
Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Sjumilaskolan är en F-9-skola med fritidshem i ett naturskönt läge.
Vi arbetar aktivt för ständigt ökad måluppfyllelse, för ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt och utvecklar digitala lärarverktyg i undervisningen.
Vårt satsningsområde på F-3 kallas Early Years.
Det är ett språkutvecklande arbetssätt organiserat som stationsundervisning.
Alla lågstadieklasser är organiserade efter samma princip.
Modellen är inspirerad av kiwimodellen från Nya Zeeland.

Som intendenten ger kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp.
Intendentens arbetsuppgifter avser primärt frågor gällande fastigheter kopplade till inventarier (fasta
och lösa), säkerhetsfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor, och systematiskt arbetsmiljöarbete på en eller flera skolenheter.

Huvudsakligt fokus är:
• Fastighetsfrågor,
• Säkerhetsfrågor,
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),
• Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) men även upphandlingsfrågor och inköp kopplade till bland
• annan säkerhet och drift av skolenheternas fastigheter.
• schemaläggning och andra administrativa uppgifter till stöd för rektor.


Exempel på frågor som är att hantera inom intendentens befattning är:
• Teknisk säkerhet, hantera beställning och drift av IKT och AV utrustning.
Krisberedskap,
• Kontinuitetsplanering men även att medverka till stadens långsiktiga strategiska planering avseende
• fastighetsutnyttjande och långsiktig strategi.
Detta sker i nära dialog med grundskoleförvaltningens avdelning för ekonomi, fastighet och service

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig en akademisk utbildning minst motsvarande Kand.
examen (180 hp) med inriktning mot någon av områden offentlig förvaltning, ekonomi, pedagogik, juridik, eller annat, för tjänsten relevant, område.


För att klara arbetet som intendent behöver du erfarenhet från kvalificerat administrativt arbete och erfarenhet av samordning och ett nära serviceperspektiv .
Har du dessutom erfarenhet från liknande roller i skolverksamhet är det meriterande.

Som person vill vi att är

• Analytisk, att du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar.
Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

• Helhetssyn att du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

• Det är även viktigt att du är mål- och resultatorienterad och motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling.
Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.

• Då du som intendenten skall ge kvalificerat stöd till rektor/er och ledningsgrupp är din samarbetsförmåga mycket viktig
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

• Det är även viktigt att du som person är duktig på att kommunicera med
god förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt.
Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt.
Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.

Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.


ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.
Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Göteborgs kommun


411 20 Göteborg
40482 Göteborg
Sverige
publicerad: 2021-09-17
Fastighetsintendent
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: G21/2218
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-10-03
erfarenhet: must have work_experience:Fastighetsintendent - erfarenhet efterfrågas