Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Enhetschef till Familjehemsenheten på socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad.
Vi är en av fyra socialförvaltningar.
Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor.
Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag".
Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Hisingen är indelad i avdelningarna Barn och unga myndighet, Barn och unga resurs, Vuxen och psykologenheten, Försörjningsstöd och Välfärd och fritid samt stödfunktionerna HR, ekonomi och stab.
Avdelningen Barn och unga resurs består av ca 130 medarbetare inom sex enheter - Förebyggande enheten, Resursenheten familj, Resursenheten barn, Resursenheten unga, Familjehemsenheten och HVB- och stödboendet Sambuh.


Vi söker nu dig som vill bli en av två enhetschefer för Familjehemsenheten som består av 28 medarbetare.
Familjehemsenheten Hisingen ansvarar för att rekrytera, utreda, utbilda och handleda familjehem, kontakt- och stödfamiljer samt kontaktpersoner.
Vi ansvarar för att familjerna får det stöd de behöver för att på bästa sätt klara sina uppdrag.
På enheten finns en familjehemsgrupp, som arbetar med utredning av och stöd till familjehem, en jourgrupp som arbetar med en grupp jourfamiljer och jourplaceringar samt en grupp som letar, lämnar förslag och utreder familjehem som staden köper av externa aktörer.
Utöver detta finns även två kontaktfamiljesekreterare och tre socialsekreterare som arbetar mot funktionshinder med insatserna kontaktperson och stödfamilj enligt LSS/SoL.
Som stöd för det administrativa arbetet har enheten 2,5 administratörstjänster.


Som enhetschef för Familjehemsenheten Hisingen ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom enheten.
Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar.
Du har till din hjälp två 1:e socialsekreterare för metodhandledning av medarbetarna och övergripande samverkan med andra aktörer kring de aktuella barnen.
Du leder utvecklingsarbetet inom enheten och samverkar med övriga familjehemsenheter i staden i gemensamma frågor.
Ett arbete har startat för att utveckla familjehemsvården både på Hisingen och i staden.
I uppdraget ingår det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Till din hjälp i ditt uppdrag har du olika stödfunktioner såsom ekonomi, HR, verksamhetsutvecklare och processledare.

Avdelningsledningsgruppen består av sju enhetschefer, processledare, verksamhetsutvecklare och avdelningschef.
Verksamhetsekonom och HR-specialist deltar regelbundet.
Inom avdelningen finns en kvalitetsgrupp där enhetschefer och arbetsledare/metodhandledare deltar där gemensamma frågor gällande kvalitetsarbete, metoder och rutiner tas upp.
Du ingår i stadens enhetschefsnätverk för barn och unga och i familjehemsnätverket.


Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Du är socionom och har erfarenhet av arbete med barn och unga inom socialtjänsten och vi ser mycket gärna att du har erfarenhet av familjehemsarbete.
Du har god kunskap om SoL och LVU i teori och praktik.
Du har arbetat eller arbetar i ledande befattning, gärna inom offentlig verksamhet, och vi ser ledarskapsutbildning som meriterande.
Du är engagerad och kunnig i BBiC, metodfrågor och gällande lagstiftning.
I din roll ingår många arbetsuppgifter i olika IT-verktyg vilket förutsätter att du har god datorvana.
Du är målmedveten och resultatinriktad och en god helhetssyn och förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete.
I nära dialog med medarbetare på enheten, arbetsledare, verksamhetsutvecklare, processledare, enhetschefskollegor och avdelningschef ska du forma, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra arbetet utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och formulerade mål och uppdrag.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.


Det är meriterande om du har tidigare chefserfarenhet.


ÖVRIGT
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Göteborgs kommun


411 20 Göteborg
40482 Göteborg
Sverige
Alex Hirschi, Avdelningschef Barn och unga resurs
Avdelningschef Barn och unga resurs
031-366 75 45
epost
publicerad: 2021-07-19
Enhetschef inom socialtjänst
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: C57743
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-08-16
erfarenhet: must have work_experience:Enhetschef inom socialtjänst - erfarenhet efterfrågas