Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Enhetschef till Resursenheten Unga på socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad.
Vi är en av fyra socialförvaltningar.
Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor.
Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där vi alla tillsammans utvecklar socialförvaltningen Hisingen där "vi är ett starkare ord än jag".
Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen Hisingen är indelad i avdelningarna Barn och unga myndighet, Barn och unga resurs, Vuxen och psykologenheten, Försörjningsstöd och Välfärd och fritid samt stödfunktionerna HR, ekonomi och stab.
Avdelningen Barn och unga resurs består av ca 130 medarbetare inom sex enheter - Förebyggande enheten, Resursenheten familj, Resursenheten barn, Resursenheten unga, Familjehemsenheten och HVB- och stödboendet Sambuh.


Vi söker nu dig som vill bli enhetschef för Resursenheten unga som består av ca 25 medarbetare.
I enheten finns ungdoms- och fältsekreterare, uppsökande ungdomskonsulenter, SSPF, SIG, KAA och arbetsledare/samordnare.
Resursenheten Ungas huvudsakliga arbetsuppgift är att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng, arbeta förebyggande och förhindra att den unge hamnar i kriminalitet, psykisk ohälsa eller missbruk.
Verksamheten ska arbeta med evidensbaserad praktik i sitt sociala arbete på ett rättssäkert och kvalificerat sätt med bedömning och genomförande av insatser i ett tidigt och förebyggande skede då oro för att den unge kan hamna i utanförskap finns.
Insatserna bygger bland annat på råd- och stödkontakter, samtal, gruppverksamhet, nätverksarbete samt att bedriva uppsökande verksamhet kvällstid och främst då helgkvällar.
Dessa insatser kan ske på olika nivåer - strukturell, grupp och individnivå.
Vi arbetar med att mäta och följa upp resultat.

Ett av dina uppdrag blir att bygga upp och utveckla den nya fältgruppen som ska arbeta uppsökande på olika offentliga arenor där barn och ungdomar finns.
Målgruppen är barn och unga 7-18 år.
Du ska verka för att skapa goda arenor för samverkan med viktiga samverkansaktörer.
I uppdraget ingår det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Du kommer att arbeta nära ihop med en EC-kollega för Förebyggande enheten.

Som chef är det viktigt att kunna skapa en gemensam vision för medarbetarna med inriktning mot utveckling av verksamheten och med fokus på ungdomar.
Till din hjälp i ditt uppdrag har du olika stödfunktioner såsom ekonomi, HR, verksamhetsutvecklare och processledare.

Avdelningsledningsgruppen består av sju enhetschefer, processledare, verksamhetsutvecklare och avdelningschef.
Verksamhetsekonom och HR-specialist deltar regelbundet.
Inom avdelningen finns en kvalitetsgrupp där enhetschefer och arbetsledare deltar där gemensamma frågor gällande kvalitetsarbete, metoder och rutiner tas upp.
Du ingår i stadens enhetschefsnätverk för barn och unga.

Välkommen med din ansökan!

KVALIFIKATIONER
Vi söker en ledare med ett genuint intresse för samverkan inom socialtjänst och med många andra samverkanspartners.
I nära dialog med medarbetare på enheten, arbetsledare, verksamhetsutvecklare, processledare, enhetschefskollegor och avdelningschef ska du forma, utveckla, följa upp och kvalitetssäkra arbetet utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och formulerade mål och uppdrag.


Till denna tjänst söker vi dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete, samhälls-/beteendevetenskap eller likvärdig utbildning.
Målgruppskunskap inom missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet är meriterande.

Vi söker en trygg ledare som vill arbeta för en god samverkan inom socialtjänsten och andra samverkanspartners.
I denna roll krävs det att du är trygg, kommunikativ, förändringsorienterad, mål-och resultatorienterad och strukturerad.
För att klara av uppdraget krävs det att du har flera års erfarenhet av uppsökande och trygghetsskapande arbete med målgruppen.
Har du tidigare arbetat som chef ses det som meriterande.
Vi ser positivt på om du har en utbildning inom ledarskap.

Det är meriterande om du har tidigare chefserfarenhet.

ÖVRIGT
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Göteborgs kommun


411 20 Göteborg
40482 Göteborg
Sverige
Alex Hirschi, Avdelningschef Barn och unga resurs
Avdelningschef Barn och unga resurs
031-366 75 45
epost
publicerad: 2021-07-19
Enhetschef inom socialtjänst
Tills vidare
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Fast månads- vecko- eller timlön
referens: C57811
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-08-09
erfarenhet: must have work_experience:Enhetschef inom socialtjänst - erfarenhet efterfrågas