Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Behandler


Vi inviterer deg til å søke stilling hos oss, og bli en av våre entusiastiske medarbeidere
som hver dag arbeider for å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv.

ValdresKlinikken har i 30 år gitt tverrfaglig rusbehandling bygd på Anonyme
Alkoholikeres (AA) 12-trinnsprogram og gruppeterapi.
Våre pasienter skal få det spesialisthelsetilbudet de har krav på, og i vår individuelle
oppfølging vurderes komorbide lidelser, kartlegging og stabilisering av traumelidelser.
Familieuker og tett samarbeid med pasientens og familiens lokale hjelpeapparat,
kroppsbevissthet og kosthold er integrert i den to-årige behandlingen.

Flere av våre ansatte har vært med oss nesten fra starten, og ønsker å trappe ned.
Vi har derfor flere ledige stillinger for tiltredelse etter avtale for den som trives med
stor variasjon og aktivt samarbeid.

Behandler:

Helhetlig behandlingsansvar og koordinator for et antall pasienter.
Relevant bachelorutdanning, erfaring fra og videreutdanning innen rusfeltet er en
fordel, men det legges til rette for faglig- og personlig utvikling.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsområder:

- Helhetlig behandlingsansvar og koordinator for et antall pasienter i team med
  behandlere, psykiater, lege og psykologer.

- Teamledelse for tverrfaglig behandlingsteam med sykepleier og rusterapeut.

- Individuell terapeutisk oppfølging.

- Lede psykoedukativ- og dynamisk gruppeterapi.

- Samhandle aktivt med eksterne instanser og pårørende.

- Medansvar for høy faglig kvalitet og kontinuerlig utvikling.

Kvalifikasjoner:

- Høyere utdanning innen sosial- eller helsefag med klinisk erfaring.

- Utdanning og erfaring fra rusfeltet, også egen erfaring fra rus og avhengighet kan
  være en styrke i arbeidet.

Personlig egnethet vektlegges:

- Du er interessert i å arbeide med rusavhengige og har mot til å være til stede i
  samarbeidet med pasienten og hens pårørende.

- Du kan arbeide selvstendig og samtidig være i nær dialog og samhandling med
  kollegaer og eksternt hjelpeapparat.

- Du håndterer å arbeide under press, men kan også roe ned og balansere situasjonen
  når mye skjer samtidig.

- Du evner å planlegge din egen arbeidsdag og samtidig justere planene når det kreves.

- Du ønsker å bidra til at du og dine kollegaer opplever arbeidsoppgavene og
  felleskapet ivaretakende og meningsfullt.

Generelt:
- Behandlingstilbudet vårt avhenger av ansatte som spiller godt sammen med åpen
  kommunikasjon, omsorg for fellesskapet og humor.

- Vi legger stor vekt på personlig egnethet og interesse for arbeid med rusavhengige.

- Vi har regelmessig intern veiledning og legger til rette for faglig oppdatering.

- Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.

- Vi kan være behjelpelig med bolig.

Ta veldig gjerne kontakt med en av oss for å få mer informasjon:
Klinikkleder Grethe K Hoviosen, tlf: 61362970 / 99253670.
Avdelingsleder Katrine Dokken Stensæter, tlf: 61362970 / 99531867.

Søknad:
Søkere må beherske norsk som arbeidsspråk, og god kunnskap om norsk
hjelpeapparat er ønskelig.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 19 juni 2021 til:

grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.noKälla: ArbetsAnnonser.se

Stiftelsen Valdresklinikken

2910 AURDAL
Norge
webbsida: valdresklinikken.no
publicerad: 2021-06-07