Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Rusterapeut


Vi inviterer deg til å søke stilling hos oss, og bli en av våre entusiastiske medarbeidere
som hver dag arbeider for å hjelpe rusavhengige og deres familier til et rusfritt liv.

ValdresKlinikken har i 30 år gitt tverrfaglig rusbehandling bygd på Anonyme
Alkoholikeres (AA) 12-trinnsprogram og gruppeterapi.
Våre pasienter skal få det spesialisthelsetilbudet de har krav på, og i vår individuelle
oppfølging vurderes komorbide lidelser, kartlegging og stabilisering av traumelidelser.
Familieuker og tett samarbeid med pasientens og familiens lokale hjelpeapparat,
kroppsbevissthet og kosthold er integrert i den to-årige behandlingen.

Flere av våre ansatte har vært med oss nesten fra starten, og ønsker å trappe ned.
Vi har derfor flere ledige stillinger for tiltredelse etter avtale for den som trives med
stor variasjon og aktivt samarbeid.

Rusterapeut:

Egen erfaring fra rus og avhengighet kreves.
Utdanning innen området er en fordel, men det legges til rette for slik utdanning.

Arbeidsområder:

- Delta i tverrfaglig behandlingsteam.

- Veilede pasienter i 12-trinns programmet.

- Delta i gruppeterapi.

- Gjennomføre undervisning til pasienter.

- Være del av den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen.

Kvalifikasjoner:

- Egen erfaring fra rus og avhengighet kreves og du må ha vært rusfri i minimum 5 år.

- Vi ønsker at du har gjennomført 12-trinnsbehandling.

- Aktiv deltakelse i AA/NA.

- Utdanning innen området er en fordel, men det legges til rette for ønsket utdanning.

- Det er en fordel om du har arbeidserfaring fra helse- eller sosialfeltet.

Personlig egnethet vektlegges:

- Du er interessert i å arbeide med rusavhengige og har mot til å være til stede i
  samarbeidet med pasienten og hens pårørende.

- Du kan arbeide selvstendig og samtidig være i nær dialog og samhandling med
  kollegaer og eksternt hjelpeapparat.

- Du håndterer å arbeide under press, men kan også roe ned og balansere
  situasjonen når mye skjer samtidig.

- Du evner å planlegge din egen arbeidsdag og samtidig justere planene når det kreves.

- Du ønsker å bidra til at du og dine kollegaer opplever arbeidsoppgavene og
  felleskapet ivaretakende og meningsfullt.

Generelt:

- Behandlingstilbudet vårt avhenger av ansatte som spiller godt sammen med åpen
  kommunikasjon, omsorg for fellesskapet og humor.

- Alle ansatte hos oss er viktige i den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen.

- Vi legger stor vekt på personlig egnethet og interesse for arbeid med rusavhengige.

- Vi har regelmessig intern veiledning og legger til rette for faglig oppdatering.

- Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.

- Vi kan være behjelpelig med bolig.

Ta veldig gjerne kontakt med en av oss for å få mer informasjon:
Klinikkleder Grethe K Hoviosen, tlf: 61362970 / 99253670.
Avdelingsleder Katrine Dokken Stensæter, tlf: 61362970 / 99531867.

Søknad:
Søkere må beherske norsk som arbeidsspråk, og god kunnskap om norsk
hjelpeapparat er ønskelig.

Søknad med CV sendes elektronisk innen 19 juni 2021 til:
grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.noKälla: ArbetsAnnonser.se

Stiftelsen Valdresklinikken

2910 AURDAL
Norge
webbsida: valdresklinikken.no
publicerad: 2021-06-07