Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Doktorand i logik

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.
53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats.
Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen.
Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter.
Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt.
Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi.
Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Logikgruppen vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori använder formella metoder för att besvara frågor från matematik, filosofi, datavetenskap och lingvistik.
Gruppens intresseområden spänner bl a över matematikens fundament och modallogik.
I synnerhet finns det expertis inom bevis- och modellteori för aritmetik, mängdlära och sanningsteori, samt inom typteori, mu-kalkyl och beroendelogik.
Mer information om logikgruppen hittas här: https://www.gu.se/flov/var-forskning/forskningsomraden-inom-filosofi-lingvistik-och-vetenskapsteori/forskning-inom-logik

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori söker en välkvalificerad och högt motiverad doktorand inom logik till Graham Leighs forskningsprojekt Taming Jörmungandr: The Logical Foundations of Circularity finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Projektets huvudmål är att utveckla nya metoder för att logiskt analysera cykliska fenomen i matematiska, filosofiska och datavetenskapliga sammanhang.
Mer information finns på begäran.Ämne
LogikÄmnesuppgifter
Matematisk och/eller datavetenskaplig logikArbetsuppgifter
Huvudsakligen består arbetet i att skriva en doktorsavhandling i Logik och att genomföra kurser med godkänt resultat.
I begränsad omfattning kan det också finnas möjlighet till undervisning, administration eller forskning vid sidan av huvudämnet, som förlänger tjänsten i motsvarande omfattning.
Avhandlingen ska ligga i linje med målen för forskningsprojektet Taming Jörmungandr: The Logical Foundations of Circularity.

Doktoranden förväntas delta i institutionens och logikgruppens aktiviteter, såsom personalmöten, seminarier och workshops.
Doktoranden förväntas huvudsakligen utföra sitt arbete i Göteborg.
Institutionens arbetsspråk är engelska.
Utöver lönen finns det medel tillgängliga för resor och kortare besök vid andra universitet och forkningscentra.Behörighet
För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39, den som har

• avlagt en examen på avancerad nivå, eller
• fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Logik har den som har:

• Minst 30 högskolepoäng ämne på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
• Sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt delta i seminarier och liknande.

Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan:

https://medarbetarportalen.gu.se/internt-flov/doktorandinformation/allmanna-studieplaner-vid-flov/För övrig information, kvalifikationer och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Källa: ArbetsAnnonser.se

Göteborgs Universitet


Göteborg
Sverige
webbsida: gu.se
publicerad: 2021-05-04
Doktorand
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.
ansök här
sista ansökningsdag: 2021-05-31
erfarenhet: Doktorand: Mindre än 1 års erfarenhet