Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

HR-partner till InterXion!

(For English, see below)

På Interxion står HR starkt, välkommen till ett HR-team med muskler att skapa verklig förändring.
Dina arbetsuppgifter är typiska för rollen och spänner över hela HR-området, där du i perioder kan komma att fokusera särskilt på något område som varierar utifrån verksamhetens behov.
Du erbjuds såväl stort utrymme att självständigt arbeta inom olika HR-områden, som att i nära samarbete med HR manager och dina HR-kollegor, jobba fram lösningar som stöttar verksamheten på bästa sätt.
Ditt arbete berör således områden inom t.ex:

 • I enlighet med verksamhetens behov supportera inom HR-cykelns samtliga delar
 • Competence supply & development däribland rekrytering och karriärplanering
 • Coaching av chefer och medarbetare
 • Stötta i arbetsrättsliga frågor
 • Rehabilitering
 • Avlasta HR Manager samt sedvanlig HR-administration
 • Performance management
 • Ledarskapsutveckling
 • Employer branding och arbete med att utveckla rekryteringskanaler
 • Upprätta och uppdatera rutiner och policys

Din profil

Du har passion för HR-området som du jobbat inom i 5-10 år samt har en relevant utbildning i botten.
Du är en vass rekryterare, är van att coacha ledare i olika situationer och tar tillsammans med dina kollegor dig an uppgiften att utveckla våra chefer till att bli branschens bästa ledare.
Du har kunskap och erfarenheter med dig som du vill dela med oss, och som en stark teamplayer vill du också lära av andra.
Du har en can-do-attityd, tar tag i uppgifter du ser behöver lösas och drar dem hela vägen in i mål.
Som person är du kommunikativ, har integritet, förstår andras perspektiv, är flexibel och kan hantera ett högt arbetstempo med hjälp av god prioritering.
Kollegor beskriver dig som professionell, affärsmässig, duktig på att bygga långsiktiga relationer och en stark team-player.
Då vi dagligen använder engelska i arbetet behöver dina kunskapar i det vara goda i såväl tal som skrift.

Vad vi har att erbjuda

Branschen utvecklas snabbt och vi ser oss själva som ett företag med mod och passion.
Ett företag som arbetar tillsammans i team för att förstå och uppfylla våra kunders behov.
Jobba hos oss och du kommer att få stöd i en öppen miljö där du uppmuntras att vara dig själv.
Jobbet innebär att du får möjligheten att arbeta med människor från olika affärsområden, ifrågasätta hur vi gör saker och ting och omvandla dina egna idéer till handling.

Ansökan

Interxion är litet, stort företag och det gör att vi snabbt kan anpassa oss till ett föränderligt, digitalt landskap, samtidigt som vi är tillräckligt stora för att kunna arbeta med några av världens ledande företag.
Och vi växer snabbt, därför du just nu ett gyllene tillfälle att sätta din prägel på vår framtid.
Tjänsten är ett vikariat om ett år med placering på Interxions kontor i Kista.
Om du har några frågor kontakta HR Manager Elin Thollin elint@interxion.com eller HR-Partner Linn Landin linnl@interxion.com.
Registrera din ansökan och CV nedan.
Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2021-05-24.

HR partner to InterXion!

Your role

At Interxion, HR is a symbol of strength, welcome to an HR team with muscles to create real change.
Your duties will be typical of the role, spanning the entire HR function, where at times you may be required to focus on a particular area, depending on the company's needs.
You will be offered plenty of scope to work independently in various HR areas, as well as develop solutions to provide optimum support for the business in close cooperation with the HR manager and your HR colleagues.
You will be working, therefore, in areas such as:

 • Prepare and support in the execution of all parts of the HR cycle
 • Competence supply & development including recruitment and career planning
 • Coaching of managers and employees
 • Employment law issues
 • Rehabilitation
 • Succession planning
 • Support HR Manager and HR administration
 • Performance management
 • Leadership development
 • Employer branding and development of recruitment channels
 • Drawing up and updating procedures and policies

What you’ll need

You have a passion for the HR area, which you have been working in for 5–10 years, and have, as a basis, relevant university-level education.
You are an incisive recruiter and used to coaching managers in different situations as well as, jointly with your HR colleagues, taking on the task of developing our managers into the best leaders in the industry.
You have knowledge and experience you would like to share with us, and you are a strong team player who also likes to learn from others.
You have a can-do attitude, seize tasks you can see need addressing and see them through to solution.
As a person, you are also communicative, have integrity, understand others' perspectives, are flexible, and can work fast thanks to your good ability of prioritising.
Colleagues describe you as professional, businesslike, good at building long-term relationships with a broad network of contacts.
As we use Swedish and English daily, you need to be proficient in both spoken and written form.

Apply

In a rapidly evolving business sector we see ourselves as courageous and passionate, working together as one team to understand and meet our customers’ needs.
Join us and you’ll discover a supportive and open environment where you’ll be encouraged to be yourself.
This means you’ll have the chance to work with people from different business areas, challenge the way we do things and put your ideas into action.

The position is a temporary position of one year at Interxion's office in Kista.
If you have any questions, please contact HR Manager Elin Thollin, elint@interxion.com, or HR Partner Linn Landin linnl@interxionKälla: ArbetsAnnonser.se

Interxion Sverige AB


ESBOGATAN 11
16494 Stockholm
Sverige
KISTA
epost
webbsida: interxion.com
epost
publicerad: 2021-05-04
HR-specialist/HR-adviser
6 månader eller längre
Heltid
start: Vanlig anställning
Fast månads- vecko- eller timlön
ansök här
epost
sista ansökningsdag: 2021-06-03
erfarenhet: HR-specialist/HR-adviser: 5 års erfarenhet eller mer