Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Vi söker bibliotekarie


Stockholm växer som aldrig förr.
Våra ambitioner är höga.
Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning:
Vi söker en bibliotekarie till vårt bibliotek som idag är obemannat men som
har fantastiska förutsättningar.

Biblioteket är beläget i fina lokaler centralt belägna i Kungliga svenska
balettskolan i anrika Münchenbryggeriet på Södermalm.
Tillsammans med lärarna och övrig personal arbetar vi för att utveckla frågor
kring litteratur och läsande.
Biblioteket och bibliotekarien kommer arbeta mot två skolor,
Bernadottegymnasiet samt Kungliga svenska balettskolan.
Anställningen är tidsbegränsad på 60% under läsåret 20/21 för att vi vill kunna
utvärdera insatsen innan vi anställer tillsvidare.

Arbetsbeskrivning:
Som bibliotekarie ansvarar du för att driva skolans bibliotek och utveckla dess
pedagogiska verksamhet.
Du bör ha ett brett register av arbetsmetoder för att främja alla elevers läs-
och kunskapsutveckling.
I egenskap av bibliotekarie ska du även kunna arbeta pedagogiskt med
medie-och informationskunnighet och digital kompetens.
Det innebär bland annat undervisning i käll-och sökkritik samt biblioteks- och
internetkunnighet.
I din yrkesutövning kommer du att arbeta läsfrämjande både på egen hand
och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal.
Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika
aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust.

Som bibliotekarie förväntas du vara en aktiv del i hela skolans
verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala
kompetens.
Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade
grupper, detta gör du bland annat genom att arbeta aktivt för elevinflytande
samt att du kan uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och
och lättläst litteratur.
Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är
betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har examen i Biblioteks- samt Informationsvetenskap.

Du har god kunskap inom medie-och informationskunskap.
Du kan arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga.
Vi ser gärna att du har god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en
stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elevgrupper alltifrån grundskola
till gymnasiet.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att
se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Film från Stockholms stad

Källa: ArbetsAnnonser.se

Stockholms stad

Tjurbergsgatan 23
118 56 STOCKHOLM
Sverige
webbsida: start.stockholm
epost
publicerad: 2021-04-15
Deltid
ansök här