Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

IT-försvarsförbandet söker ställföreträdande avdelningschef

IT-försvarsförbandet (ITF) är Försvarsmaktens förmåga till väpnad strid inom cyberdomänen Vi verkar för att försvara Försvarsmaktens ledningssystem genom både proaktiv uppsökande verksamhet och reak..
2021-12-03 _ Försvarsmakten , Enköping

Utbildningsofficer Norra Smålandsgruppen vid Södra Militärregionen, MR S

Befattningen erbjuder Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är krigsförband med huvuduppgifterna skydda, b..
2021-12-03 _ Försvarsmakten , Eksjö

Utvecklingsofficer inom Verkanstålighet till Utvecklingsavdelningen.

Sjöstridsskolan (SSS) lägger grunden till svensk marin förmåga. Fokus för SSS verksamhet är de marina förbandens förmåga till väpnad strid. Detta fokus ska utgöra dimensionerande krav för all utbild..
2021-12-02 _ Försvarsmakten , Karlskrona

Sambandsbefäl (OR 6) till Skaraborgs flygflottilj, F 7

Om avdelningen Sambands- och informationssystemtjänstavdelningen (A6) inom Flottiljstaben består av tio befattningar och ansvarar för förbandets flygsäkerhetspåverkande marktelemateriel, signalskydd..
2021-12-02 _ Försvarsmakten , Lidköping