Administration, ekonomi, juridik
Bygg och anläggning
Chefer och verksamhetsledare
Data/IT
Försäljning, inköp, marknadsföring
Hantverksyrken
Hotell, restaurang, storhushåll
Hälso- och sjukvård
Industriell tillverkning
Installation, drift, underhåll
Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Militärt arbete
Naturbruk
Naturvetenskapligt arbete
Pedagogiskt arbete
Sanering och renhållning
Socialt arbete
Säkerhetsarbete
Tekniskt arbete
Transport
 
< tillbaka
 

Tekniksystemledare (TSL) Luftvärn

Arméstaben söker Tekniksystemledare luftvärn inom sensor-ledningsområdet Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga ..
2022-10-04 _ Försvarsmakten , Halmstad

Stabsofficer till stabsavdelningen, Rikshemvärnsavdelningen

Befattningen erbjuder Stabsavdelningen som ansvarar för samordning, samverkan och administrativt stöd till hela Rikshemvärnsavdelningen är tillsammans med övriga Rikshemvärnsavdelningen i tillväxt. ..
2022-10-04 _ Försvarsmakten , Stockholm

Logistikofficer till Bodens Artilleriregemente A 8

Bodens Artilleriregemente A 8 är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning och Close air support. Vid regementet finns en stab, artilleriets stridsskola och en artilleribataljon. A 8 ..
2022-10-04 _ Försvarsmakten , Boden

Stabsassistent vid Lv 6

OM TJÄNSTEN Luftvärnsregementet i Halmstad är inne i en spännande och utvecklande period med införande av nya vapensystem och förband. För att möta utvecklingen önskar regementsstaben rekrytera en s..
2022-10-03 _ Försvarsmakten , Halmstad

Taktikofficer till LSS UTV LUFT, Studieavdelningen

LSS UTV LUFT rekryterar taktikofficer med inriktning studier Kort om enheten UTV LUFT: Flygstridskrafternas insatsförband kräver kontinuerlig utveckling för att insatsförmågan vidmakthålls på kort ..
2022-10-03 _ Försvarsmakten , Uppsala

Luftbevakningsoperatör

Om verksamheten Upplands flygflottilj F16 har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison och har förband utplacerade över hela Sverige. 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon tillhör förbandet F1..
2022-10-03 _ Försvarsmakten , Luleå

Markstridsskolan söker Bekämpningsofficer tillika Stf C STA

Markstridsskolans uppgift är att utveckla, utbilda och träna individer och insatsförband i väpnad markstrid för nationella och internationella uppgifter. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskol..
2022-10-03 _ Försvarsmakten , Skövde

Utvecklingsofficer systemföreträdare Simulatorer- och BT-system

Om Markstridsskolan och sökande enhet Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade upp..
2022-10-03 _ Försvarsmakten , Skövde

Stf chef till Markstridsskolans genomförandeavdelning (Kvarn)

Markstridsskolan (MSS) är en del av Försvarsmakten och spelar en mycket viktig roll i att utbilda framtidens officerare i den svenska Försvarsmakten. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för ..
2022-10-03 _ Försvarsmakten , Motala

F16 söker Närskyddssoldat till 1614.Strilförsvarskompani

Allmänt om förbandet och tjänsten som Närskyddssoldat Strilbataljonen Flygvapnets stridslednings-och luftbevakningsbataljon har till uppgift att luftbevaka svenskt luftrum och leda våra stridsflyg. ..
2022-10-03 _ Försvarsmakten , Hässleholm